LIVSTANKAR

BÖCKER

CHATTA MED KRISTEN (1998-99)

Internet-evangelisation från min första kristna tid.

Läs boken i PDF-format HÄR! (89 sid)

 

 FÖRORD

Åren efter det att jag vid 27 års ålder blev kristen 1996, missionerade jag flitigt på Internet. Denna bok är baserad på ett antal chattar och inlägg i olika diskussionsforum och debattsidor på nätet under åren 1999-2001, strax för mitt andedop 2002.

Jag är kristen sedan något år och jag tänker själv. Det är därför jag valt att bli kristen. Innan jag var kristen höll jag på med allt från ockulta saker, New Age och psykologi och vetenskap. Jag är fortfarande intresserad av vetenskap och psykologi, men även av andliga frågor.

Jag tror på att Kristus var den han sa sig vara i Bibeln. Bibeln tycker jag har mycket att säga idag, förutsatt att man försöker förstå vad den vill säga och inte hakar upp sig på fel saker. Bibelns böcker består ju av många olika skrifter. En del är historiska, en del poetiska, en del profetiska, en del är sånger m.m. Man måste läsa innehållet efter den form de är skrivna i. Man måste förstå bakgrunder, sociala och historiska aspekter när man läser. En del böcker i Gamla Testamentet är t ex rena lagböcker som inte gäller för oss idag. Bibelns budskap anser jag vara modernt och faktiskt evigt gällande. Men ALLT som står i Bibeln ska vi inte ta efter.

Bibeln beskriver människan och hennes förhållande till Gud. Där finns gott och ont, glädje och sorg, kärlek och svek, mord, erotik och annat som hör människolivet (i en fallen värld) till. Bibeln beskriver också ursprunget och framtiden. Vill man försöka finna budskapet måste man vara öppen och vilja tro. Om man är stängd och inställd på att hitta så många saker som möjligt som man inte förstår, för att sänka Bibeln, kommer man nog inte hitta det Bibeln vill säga i första taget.

Att människor i världsliga Sverige har svårt att ta till sig Bibelns budskap tror jag bland annat beror på att den är auktoritär, vilket går stick i stäv mot det totalindividualistiska samhället, där grovt sagt alla vill vara sin egen Gud.

Själv accepterar jag en tro på att det finns vissa givna spelregler för denna skapelse vad jag än tycker. Jag förnekar också att dessa regler skulle vara givna av en enstaka mänsklig individ i historien. Så stå på er alla Kristna.

Det är inte första gången som tron kritiserats, men den lever fortfarande medan alla historiens kritiker är döda! Var och en är fri att välja vad man vill tro på och det måste respekteras i sann Kristen anda.

UTAN TITEL (under arbete)

Min biografi åren 1969  -1992 (ca 150 sidor)

Baserat på "Förhör med mig själv" med kommentarer från 1992

EN HISTORIA (2000)

Min biografi åren 1996-2000 (ca 150 sidor)

 

FÖRORD

Det är rätt underligt med vissa möten med människor här i livet. Det flesta lägger man knappt märke till, andra kommer och går. Några påverkar ens liv mera, andra mindre. Dock är det endast ett fåtal som skapar väsentliga förändringar i tillvaron och för all framtid förändrar den.

Mötet med denna person, som jag nu ska berätta om, är just ett sådant exempel. Hon är en av dessa människor som haft ett betydande inflytande på mitt liv. Hon dök upp från ingenstans och lät mig dela sitt liv under två år. Då dessa år som sagt har haft oerhörd betydelse för min person på olika plan, har jag valt att nedteckna och bevara denna speciella historia för framtiden. Det vore synd att förpassa den till minnenas dunkla och dimmiga värld. Denna skrift, mina vänner, är skriven ur mitt eget upplevelseperspektiv och sanningen bör därför ses från denna infallsvinkel.

Boken är tillägnad huvudpersonen, som jag saknar över allt annat. Hon visade mig några av livets vackraste stunder och jag kommer att minnas henne till min sista levnadsdag.

"En ängel kom, log och vände om"

RESAN (2007)    

Kortfattad version av min andliga biografi 1969-2007 

Läs boken i PDF-format HÄR! (40 sid.)

FÖRORD

"Allting har sin tid, och vart företag under himmlen har sin stund." (Pred. 3:1)

 

Efter 10 år som Jesus efterföljare är nu tiden inne att lätta på förlåten. Denna skrift är tillägnad mina vänner i Skarpnäcks Frikyrkoförsamling. Följ med på min andliga resa…

DET ANDLIGA KRIGET (2008)

Min biografi åren 2000-2008 (ca 350 sidor)

 

FÖRORD

Hur svårt är det inte att mista sin själ till Herren och hur lätt är det inte att mista den till hans Motståndare?

I min tidigare bok, berättar jag bland annat om tiden då jag blev kristen och började arbeta som en kyrkans man. Sedan dess har jag sakta men säkert fått erfara mer och mer av den andliga strid som pågår mellan min Gud och Hans motståndare, en kamp om gott och ont där såväl slagfältet som anledningen till kriget är min själ. Denna batalj pågår alltjämt, även om jag på senare år fått mer insikt om de två kombatanternas metoder och slagfältets terräng.

Jag vill i följande skrift berätta om denna växande andliga förståelse om min kamp under ett antal år, där min själ gång på gång lurats av Motståndarens frestelser i min köttsliga natur och där Gud genom sin helige Ande ständigt dragit denna själ tillbaka till sin sida. Berättelsen är nedtecknad ur minnet med stöd av anteckningar i kalendrar och annat som har varit minnet behjälpligt såsom brev och liknande.

När den andliga striden kom till mitt fulla medvetande i samband med mitt andedop sommaren 2002, började jag även föra dagbok och dessa anteckningar är ett betydande fundament till denna skrift. Denna läsning innehåller bitvis mycket starka ord för att beskriva de allra mest sataniska situationer, varför jag här vill ge ett varningens ord till den läsare som är av känsligare natur. För dig som orkar ta dig igenom historien, som trots detta starka innehåll ska ses som andligt uppbyggande, vill jag uppmana till besinning för att inte riskera att även du faller för Motståndarens fula knep.

Jag rekommenderar att du i din ande läser min berättelse med Herren din Guds heliga ande, vilket tar dig förbi Motståndarens andliga fallgroper och istället för dig till det Gud har i beredskap för din egen andliga uppbyggnad.

Detta är min bekännelse och mitt vittnesbörd, för Jesu Kristi namns skull. Herren är störst och hans nåd varar evinnerligen. Han är den som sitter på domarsätet och den som skall döma mig och oss alla.

All ära och pris åt Fadern, Sonen och den helige Ande som är alltings skapare och Gud.

”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen… Vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” (ur Joh. 8:7-11)

I GUDS TJÄNST  (2009)

Om ett års arbete i Guds tjänst på Skarpnäcksfältet 2008-2009 (ca 270 sid)

 

FÖRORD

"Genom dessa minsta har Gud lärt mig visa empati och kärlek. Därför vill jag bland dem göra min Guds tjänst som en soldat i Guds armé i en helig kamp på ett andligt slagfält, min vardag på Skarpnäcksfältet."

I GUDS NÅD (2013)

Om det fortsatta arbetet i Guds tjänst på Skarpnäcksfältet 2009-2013(ca 150 sid) 

 

FÖRORD

"Min skrift I GUDS TJÄNST handlade om mitt andliga arbete bland barn och ungdomar på Skarpnäcksfältet under ett års tid, sommaren 2008-2009. Men då det under den följande hösten fortsatte att hända intressanta saker med huvudpersonen och hennes kompisar, har jag valt att i denna lilla bilaga även dela med mig av mina dagboksanteckningar förda under augusti och september månad 2009."

FJORTISDEMONEN (2010)

Kompendium om "fjortis"- kulturen runt år 2010

(Detta kompendium är till viss del inaktuell idag gällande detaljer, men den dekadenta andan lever dock kvar med andra uttryck.)

Läs boken i PDF-format HÄR!

 FÖRORD

FJORTIS - en kort avhandling av Miguel Robaina lämplig för föräldrar eller andra som har med barn och ungdomar att göra. (anm. Om några år kan denna avhandling användas som en nostalgitripp för dig som var fjortis runt denna tid.)

Här nedan följer en lite generaliserad och kanske en aningen sarkastisk beskrivning, med glimten i ögat och samtidigt en allvarlig baktanke. Innehållet baseras på egna mångåriga erfarenheter med den generation som helt vuxit upp i mediabruset. De som praktiskt taget föds på datorns tangentbord, där det första ljud som registreras är skvalet från musikkanalen MTV på TV-apparaten.

OBS! Ägnar man sig åt enstaka aktiviteter nedan betyder det inte att man automatiskt är fjortis, men på ju fler punkter man känner sig träffad, desto större fjortis-varning är det och detta gäller oavsett ålder!

Om du själv är en fjortis är det högst troligt att du inte ser symptomen hos dig själv (men däremot hos andra fjortisar). Det kan därför vara värt att vara uppmärksam på om andra noterat fjortis-drag hos dig! Säkerligen kommer du vid en sådan bedömning att bli ytterst upprörd och förneka detta alternativt känna en viss stolthet. Båda reaktionerna bör emellertid ses som en varningsklocka.