LIVSTANKAR

INTERVJU

Jag och Miguel satt ute i solen en dag 2011 och samtidigt förberedde jag mig att ställa de frågor inom religion som många i världen diskuterar och som man skulle kunna skriva 600 sidors böcker om!

Miguel är min pianolärare och han är en kristen. Jag valde att intervjua honom, eftersom jag har pratat med honom om religion förut och jag tyckte att hans svar på mina frågor var logiska. Men, det finns fortfarande vissa frågor som jag är osäker på. Dessa tänker jag ställa idag.

Min första fråga var: ”Finns det något bevis att Gud finns?”, och han svarade:

 

"Nej, Gud är ande och rör sig i den andliga världen och den världen kan vi inte komma åt med våra kroppsliga sinnen och materiella försök att skaffa fram bevis. Däremot kan man uppleva Gud om man tror att vi har andliga sinnen som kan uppleva det osynliga. Man måste tro för att uppleva och då blir det ett subjektivt bevis och det är det närmaste man kan komma.”

Jag fick inga följdfrågor, så jag ställde min nästa fråga och det var: ”Varför tillåter Gud naturkatastrofer och oskyldiga djur att lida? Långsamt började han att förklara på det bästa sätt som han kunde för att jag inte skulle få några svårigheter att förstå det han menade.

 

 ”Människor kanske inte ska bo på olämpliga ställen. Jorden beter sig på ett visst sätt vare sig vi vill eller inte Tyvärr tvingas en del att bo på känsliga områden p.g.a. till exempel fattigdom och annat medan andra vill bo i vissa delar av olika anledningar, vacker miljö, havsutsikt med sandstrand m.m. Gud kan tillåta saker som vi tycker är ont för ett högre syfte som Gud vet bättre än vi. Jämför t ex ett barn som är på väg att göra något dumt eftersom det inte förstår bättre och föräldern försöker skydda barnet genom att sätta ett förbud. Då tycker barnet föräldern är dum fast föräldern egentligen är god och vill väl. Kroppslig död är obehagligt för oss människor, eftersom vi kanske tror att allt är slut, men Gud vet att det finns en fortsättning och det vill Gud att vi också ska veta. Andlig död är värre än kroppslig död. Det är det som är den RIKTIGA döden! Jag tror inte djur lider på samma sätt som människor eftersom djur inte är andligt medvetna. Människors lidande är kopplat till existentiella frågor och är därför mer utdraget. Kroppslig smärta/lidande är däremot naturligt och ett skydd för oss egentligen. Tänk om vi inte kunde känna smärta när vi är gör oss illa. Då skulle vi bli allvarligt skadade. Att djur däremot lider kroppsligt beror nog oftare på människor än på Gud, att människor inte gör gott, det som Gud vill. Gud vill inte att djur lider, men om ett val behövs göras mellan människor och djur så går människan före. Så skulle även de flesta människor resonera. T ex om en bil krockat med en älg och föraren och älgen ligger döende, då skulle sjukvårdspersonalen nog börja hjälpa människan."

Jag tyckte att han hade rätt, så jag fortsatte med nästa fråga: ”Är kristendom en religion, enligt dig? För det finns vissa som är kristna och som är jättereligiösa fast dem ändå anser att kristendomen inte är någon religion.” Hans svar blev följande:

 

”Vi syndar alla och gör och tänker onda saker som gör att vår relation till Gud blir förstörd. Gud är liv och därför innebär den förstörda relationen död för oss eftersom den gode Gud inte kan vara med ondska. När vi förstår det, ångrar oss och åter vill följa Gud genom att vi ber Gud om förlåtelse blir den brustna relationen återupprättad. Gud förlåter och räddar den som ångrar sig så att den omvände människan åter får evigt liv. Kristen blir den som tror att Gud har uppenbarat sig för oss på tre sätt: Gud, den som skapat oss (Fadern). Gud, den som räddat oss (Sonen eller Jesus) och Gud, den som hjälper oss (Den heliga Anda). Av nåd ger Gud oss då förlåtelse och nytt liv som en gåva för att Gud älskar människan. Det enda vi behöver göra är att ta emot Gud på dessa tre sätt som Gud uppenbarar sig för oss. En kristen visar sin tacksamhet och kärlek till Gud på olika sätt, bland annat med offer och olika ritualer som religiösa människor använder. Kristen tro är dock mer en relation än en religion, som jag försökt förklara här. I religioner använder man offer, ritualer och annat mer för att "smöra" för gudarna så att de ska göra som man vill. Men man kan inte "köpa" Guds nåd och kärlek. Det är en gåva. Kristen tro handlar om vad Gud gör för människan och religion är tvärt om enligt mig.”

Jag förstod vad han menade och gick genast vidare till nästa fråga: ”Vad är skillnaden mellan Kristendom och Islam?” Då svarade han så här:

 

”Genom att bara ta den viktigaste skillnaden och det är att Islam förnekar att Gud har uppenbarat sig på det sättet jag svarade på frågan innan, alltså att Gud har tre sätt att visa sig på. (Fadern, Sonen och Anden) Tar man bort en av dessa delar är det inte Gud längre. De tror alltså på något annat som sin gud och eftersom jag bara tror det finns en Gud och de gör muslimer också, är frågan vilken som är den sanne guden. Jag upplever kristen tro som mer riktig på rationella, historiska och personliga grunder. Alltså tror jag att den kristna Guden (som är samma som judarnas Gud) är den enda, sanna Gud som är orsaken till allt som finns.”

Slutligen kom vi fram till min sista fråga: ”Står det i Bibeln att det är ett synd att vara homosexuell? I så fall hur kan det finnas homosexuella som är Jätte religiösa och är kristna?” Miguel svarade och lämnade några bibelord som han tyckte passade.

 

 ”Att LEVA UT sin homosexualitet är inte vad Gud har tänkt för människans sexualitet (läs 1 Mos 1:27-28, 2:24) Det är onaturligt. (Rom 1:26-28) Men INGEN AV OSS beter sig som Gud har tänkt. (Rom 3:23) På grund av att mänskligheten från början valt att inte lyssna på Gud (Jes. 53:6) är mänskligheten är skadad. (Rom 5:12) ALLA syndar och kan därför inte vara med Gud. Konsekvensen blir att vi dör, eftersom Gud är liv. Men hjälpen finns hos Jesus som frivilligt dog istället för oss (Rom 6:23) och han vill särskilt finnas till för dem som är utsatta. (Matt 9:11-13), t ex om det är så att man är född homosexuell för att mänskligheten är skadad och därför inte har kunnat välja. Gud älskar alla människor (Joh. 3:16), men inte alltid människors val. Om man bara kan vara kristen om man är utan synd, skulle det inte finnas några kristna och ingen skulle kunna leva i evigheten hos Gud. Så. JA, Homosexuella kan vara kristna. Kristen är den som tror att Jesus är Gud och vill gå bort från sin synd, göra Gud till sin herre och följa Gud genom att ha Jesus som förebild.”

Mina tankar efter vårt samtal var lite förvirrande. Det kändes som om jag hade hört allt detta förut, fast det var ändå nytt på något sätt.

SVAR PÅ FRÅGOR

 

Fråga 1  - Vad är startpunkten för den kristna kyrkan?

(Även delsvar på fråga 5)

 

Jesus är startpunkten. Utan Jesus ingen kristen kyrka. Jesus födelse (Julen) är förstås viktig. Sen kan man se lite olika startpunkter efter Jesus död. Alternativ 2 är nog vanligast, men det förutsätter att alternativ ett hände.

 

1) NÄR JESUS UPPSTOD FRÅN DÖDEN (Påsk) - Han dog som alla andra så det är inget speciellt. Han blev dödad för att han hade gjort sig likvärdig Gud. Det var dödstraff på det bland det judiska folket som Jesus var född i. Men på tredje dagen efter hans död och begravning blev han levande igen precis som han hade sagt när han levde. Detta är unikt och något tillsammans med mycket annat han gjort och sagt under livet bekräftar hans speciella personlighet som verkligen gör honom likvärdig med den Gud som skapat allt som finns.

 

2) NÄR DEN HELIGE ANDE KOM (Pingst) - Efter Jesus död var hans lärjungar (efterföljare) besvikna för att de följt Jesus, som de då upplevde var någon som hade lurat dem. De var rädda för att de också skulle bli dödade som deras ledare om de blev hittade där de satt och gömde sig. Men sedan kom Jesus och besökte dem när han hade blivit levande igen och då förstod de att han hade talat sanning, han var Gud. Jesus stannade sen några veckor hos dem innan han gick till Guds dimension, som kallas ”himlen”. Han lovade att hans Ande skulle komma och hjälpa sina lärjungar och alla som vill följa Jesus i historien under tiden Jesus är i himlen tills han kommer tillbaka vid tidens slut. Och precis som Jesus sa så kom hans Ande efter några dagar till de första kristna och den helige Ande har sedan hjälp de kristna under historiens gång ända till idag. När Anden kom till hjälp var inte lärjungarna rädda längre utan gick ut och berätta i världen om Jesus och ofta fick de lida och till och med dö för att de berättade. Kyrkor bildades tidigt av de första lärjungarna. Och de kristna väntar fortfarande på att Jesus ska komma tillbaka vid tidens slut (när det nu blir).

 

Fråga 2 - Kristna tänker att Gud kan uppenbara sig i 3 former. Vilka?

 

 

Den GUD kristna tror på är som 3 olika, men ändå 1 enda: Det kallas tre-enighet, tre delar som är eniga (överens).

 

Tänk dig en triangel. Den har 3 olika sidor men är bara 1 triangel

eller H20 som kan vara vatten, is eller ånga, men alla 3 är ändå H2O.

 

1) GUD - FADERN

Guds personlighet, som har skapat allt som vi kan se och inte se. Fadern finns i ”himlen”, den osynliga andevärlden som vi inte kan uppleva med våra 5 kroppsliga sinnen

 

2) GUD - SONEN

Guds kropp under en tid här på ”jorden”, den värld vi kan uppleva med vår 5 kroppsliga sinnen. Jesus var den enda människa som hade Guds personlighet och visade oss på ett tydligt sätt hur Gud (Jesus själv) vill ha oss och vad som är bäst för oss.

 

T ex Du är du och har din personlighet,

men Jesus var Jesus och hade Guds personlighet.

 

3) GUD - ANDEN

Guds helige Ande, som lever i ”himlen” - den osynliga andevärlden – men som de som tror på Jesus kan ha kontakt med via våra andliga sinnen. Guds Ande hjälper de kristna att bli mer lik Gud för att kunna göra Guds vilja på jorden (att rädda så många som möjligt bort från döden och till evigt liv.)

 

Du liknar Gud och har också tre delar:

Din SJÄL (personlighet) - Din KROPP - Din ANDE.

 

KROPPEN - har du fått för att kunna leva här på jorden (Den värld du kan uppleva med dina 5 sinnen; ögon, öron, smak, lukt och känsel) Din kropps viktigaste uppgift idag är att visa andra människor vem Gud är.

 

ANDEN - har du fått för att kunna leva i himlen (där Gud och änglarna bor och som du kan uppleva, men inte med kroppens sinnen, utan andens). Din andes viktigaste uppgift är att lära känna Gud så du kan göra det Han vill med dig.

 

SJÄLEN är en del av både kroppen och anden och gör att du är just DU och att du själv känner att du är DU. Hur själen blir beror på hur du sköter din kropp och din ande. Det viktigaste i ditt liv är att använda kropp och ande för att lära känna Gud, för då kommer din själ att bli som Gud vill, alltså på bästa sätt. 

 

 

Fråga 3 - Vilken roll har Jesus inom kristendomen?

 

 Mänskligheten har gjort ett brott mot Gud. Vi har syndat och blivit onda. Vi var perfekta från början men förstörde allt.

Den första människan som kunde tala med Gud fick veta vad Gud ville med sin skapelse, men valde att inte lyssna. Gud menade att vi är lika Gud och att vi är tänkta att leva i evighet i en kärleksfull och god gemenskap med varandra, skapelsen och Gud.

Den första människan var en mänsklighet. Idag är vi miljarder människor men fortfarande bara en Mänsklighet. Eftersom varje människa är en del av Mänskligheten har vi både som individer och som grupp en skuld till Gud att betala om vi vill leva med honom i evighet. Och det borde vi vilja, eftersom Gud är källan till allt liv, kärlek och godhet. Utan Gud finns inte detta.

Vi gjorde ett brott mot Gud och vi måste betala skulden. Straffet för brottet är att vi förlorar det eviga livet med Gud. Att Gud kräver detta är för att Gud är god och måste göra det som är rätt, det är därför vi kan lita på Gud.

Problemet är att om det ska göras på rätt sätt, så kan bara en perfekt människa betala skulden om vi inte vill dö för evigt. Det var ju en perfekt människa som gjorde brottet. Eftersom hela Mänskligheten är skyldig till brottet finns det ju inga perfekta människor, vi är alltså dömda till evig död.

Men Gud älskar sin skapelse och vill rädda oss (om vi vill bli räddade), därför visade han oss nåd och betalade själv vår skuld genom att bli den perfekta människan Jesus. Guds personlighet är ju bara god så han var utan synd och levde ett felfritt liv, precis som Gud ville (han var ju Gud). Därför var Jesus den enda människan som kunde betala straffet.

Så de som vill följa Jesus slipper därför dö och får leva för evigt med Gud, eftersom skulden betalades när Jesus dog istället för oss. Eftersom Jesus var Gud så kunde han ju sedan segra över döden och bli levande igen. Gud kan inte dö! Och eftersom alla människor i historien är en Mänsklighet, så gäller detta för alla som levt före Jesus, samtidigt och efter…om man vill ta emot Guds gåva.Fråga 4 - Vad är ett helgon?

 

Ett helgon är en kristen människa som på ett särskilt tydligt sätt visat på Guds kärlek bland sina medmänniskor här på jorden. De kan också ha visat en stark kristen tro genom att ha fått lida mycket eller till och med dö för denna tro. Helgonförklarad kan man bli först efter sin död och detta praktiseras bara inom de katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Att bli helgon är en lite svårare procedur i katolska kyrkan än i den ortodoxa. Många tror att helgonen - som sägs leva i andevärlden – kan be för människorna i den jordiska världen och att de på något sätt skulle stå närmare Gud där de befinner sig. Inom andra kristna traditioner, t ex protestantismen praktiserar man inte detta. Man kan se kristna som goda förebilder, både de som lever och de som har dött. Men det blir inte någon särskild kraft om man låter ett avliden kristet helgon be för en, om det ens går. Man kan gå till Gud direkt eller be tillsammans de som lever på jorden här och nu. 

 

 Fråga 5 - Jul och påsk är två viktiga händelser för en kristen, varför?

 

 Se svaret på fråga 1 om varför man firar

LITE MER OM JULEN - Att julfirandet äger rum den 25 december, beror troligen på att kristna övertagit en icke-kristen avgudafest som man ville bli av med, för att istället fira något som visar på Gud, den enda som är värd att fira egentligen. Men det finns andra förklaringar också. Hursomhelst började man inte fira Jesus födelse förrän efter ca 300 år. Man vet inte heller exakt vilket år Jesus föddes, troligen mellan år 7 och 4 f. Kr.

 

LITE MER OM PÅSKEN - Den judiska påsken (som Jesus firade eftersom han var jude) firades till minne av att Gud räddade judarna ur det 400-åriga slaveriet i Egypten. Den kristna påsken firas till minne av att Gud, i Jesus uppståndelse, räddat hela mänskligheten ur ondskan och syndens slaveri.

 

Påskveckan (stilla veckan) inleds med Palmsöndagen (Jesu rider in i Jerusalem), följt av Skärtorsdagen (Jesus håller första nattvarden), Långfredagen (Jesu straffas och dödas) och Påskdagen (Jesus blir levande), följd av Annandag påsk (de första mötena med Jesus efter hans uppståndelse).

 

Fråga 6 - Var i världen är katolska kyrkan störst och varför just där?

 

Katolska kyrkan är störst i Sydamerika, men många katoliker finns även i Sydeuropa. Ända sedan kristendomen blev huvudreligion i Romarriket på 300-talet e. Kr. har kyrkan varit nära knuten till politik och makt, på gott och ont. År 1054 e. Kr. delades kyrkan i en väst-kyrka (katolska) och i en öst-kyrka (ortodoxa). Redan på 400-talet e. Kr. hade dock kyrkan delats och de orientalisk-ortodoxa i Afrika gått sin egen väg. När världen koloniserades av Västeuropeiska länder som Spanien och Frankrike, spreds även den katolska traditionen till de ”nyupptäckta” platserna och ofta tvingades urbefolkningen på den nya tron, ibland väldigt respektlöst.

 

Fråga 6a - Berätta kort om katolska kyrkans ledare.

 

Denne ledaren kallas Påve (betyder Fader), Enligt traditionen sträcker sig Påven roll som kyrkans ledare ända tillbaka till Jesus lärjunge Petrus. Jesus sade till Petrus att han var ”klippan” som han skulle bygga sin kyrka på och tidigt var församlingen som Petrus grundade i Rom viktig för kyrkan och den som man sökte svar hos gällande problem som kunde uppstå. När kristendomen blev huvudreligion i Romarriket på 300-talet e. Kr. bestämdes att Biskopen i Rom skulle stå över de andra ledarna, mycket på grund av politiska orsaker. Påven måste en vara ogift man och minst biskop. Han bor i Vatikanstaten i Rom, som är världen minsta land till ytan. I katolsk tradition ses Påven som ”ofelbar” och ytterst ansvarig för kyrkans läror. Katolska kyrkan sätter kyrkans tradition likvärdig med Bibeln och i kombination med Påvens och prästernas makt har det ofta lett till många olika bibeltolkningar, läror som man menat varit Guds sanningar, men som många andra kristna inte accepterat.

 

Fråga 6b - Målet för en katolik (och andra kristna) att bli räddad från evig död och  komma till Guds rike. De 7 sakramenten är en hjälp. Berätta lite om dessa.

 

Sakrament betyder ”helig handling”. De sju är: Dop, konfirmation, bikt, nattvard, äktenskapet, de sjukas smörjelse och prästvigning.

 

1. DOPET – Man kan döpas som barn eller som vuxen. Vid dopet blir man ett Guds barn, en kristen. Vid barndop förutsätter det att det finns vuxna som hjälper barnet att växa i sin kristna tro. Jesus sa att vi skulle döpas ”i Faderns, Sonens (Jesus) och den helige Andes namn.”

 

2. KONFIRMATION – Från 9 års ålder går man i katolska kyrkans undervisning för att förstå mer om tron och bekräfta (erkänna) sitt barndop. Vid konfirmationen tar man nattvard för första gången.

 

3. BIKT/BOT – Man biktar sig regelbundet för en präst, alltid innan man tar nattvarden och minst en gång per år. Man erkänner sina synder och prästen avgör hur man ska gottgöra sin synd (göra bot). När man gjort bot säger prästen att man är fri från synden och att man då har en bra relation till Gud igen.

 

4. NATTVARD (EUKARISTI) – Nattvarden är en kristen gemenskapsmåltid bestående av vin och bröd som representerar Jesus blod och kropp, som man äter till minne av hans död och uppståndelse. I katolsk tradition menar man att brödet och vinet verkligen är Jesus kropp och blod. I kyrkans mässa är denna måltid höjdpunkten. Jesus höll den första nattvarden och sa att vi skulle fortsätta att göra detta. Bara om du är döpt och konfirmerad får du delta i den katolska nattvarden!

 

5. ÄKTENSKAPET – Kyrkan viger man och kvinna inför Gud och församlingen och det Gud har satt ihop får inte människan skilja åt, vilket brudparet lovar varandra intill döden.

 

6. DE SJUKAS SMÖRJELSE – I Bibeln brukade man smörja de sjuka med olja i samband med förbön om syndernas förlåtelse för den sjuke. Under medeltiden blev detta mer och mer kopplat till dödstunden och kallas även ”den sista smörjelsen”.

 

7. PRÄSTVIGNINGEN – Det finns olika typer av prästvigningar, men syftet är att bli en representant för Jesus, genom att man får en fullmakt att tjäna sina medmänniskor på ett särskilt vis. Alla sakramenten utom dop och nattvard måste utföras av en man, vigd till präst eller biskop.

 

Fråga 7 - Var i världen är de ortodoxa kyrkorna störst och varför just där?

 

Den öst-ortodoxa traditionen finns sedan 1054 mest i Ryssland, forna Sovjetstaterna och delar av Östeuropa, den orientalisk-ortodoxa i delar av Afrika. Ortodox mission kan ses som lite ”lugnare” än den katolska och medan katolska kyrkan oftare betonat yttre saker, har ortodoxa kyrkan lagt större vikt vid det inre och mystiken. Även om ortodoxa kyrkan har haft makt, så har den ortodoxa traditionen generellt sett spridits mindre ”påtvingat” än den katolska, som ofta varit mer kopplat till den sekulära, världsliga makten.

 

             Fråga 7a - Vad är en ikon?

 

En ikon är en helig bild som brukas inom ortodoxa kyrkan. Ofta är den målad på trä enligt strikta regler. Ibland kan den vara gjord av mosaik och textil. Även skulpturer förekommer. Maria med Jesusbarnet är ett vanligt motiv. En ikon är inte bara en tavla utan man menar att det är ”ett fönster mot himlen”, där man kan ”se in” i den andliga dimensionen med våra fysiska ögon. Både i kyrkan och i hemmen har ikonen en central plats.

 

Fråga 7b  - Har den ortodoxa kyrkan några sakrament? Är de i så fall samma som katolska?

 

Ortodoxa kyrkan har samma sakrament som katolska kyrkan (se ovan), men de kallas de 7 mysterierna – hemligheterna - ett ord som är hämtat från Bibelns Nya Testamente. Man betonar därmed tydligare det inre osynliga som Gud gör i människan vid dessa sakrament. 

 

 

Fråga 8 - Hur länge har den protestantiska kyrkan funnits?

 

Den protestantiska rörelsen uppstod i Europa på 1500-talet i samband med protester mot katolska kyrkans många läror som uppstått på grund av Påven och prästernas makt och tolkningsföreträde av Bibelordet, som dessutom endast fanns tillgänglig i kyrkorna på latin och inte för vem som helst att läsa (de flesta kunde inte ens läsa) och studera. Man protesterade även mot att det endast fanns möjlighet att bli räddad till evigt liv genom katolska kyrkan, att det endast var i den katolska kyrkans gemenskap som Gud fanns. Den mest framträdande av dessa protestanter var Martin Luther som i dessa 5 punkter nedan förklarar hans synsätt på hur man blir räddad av Gud till evigt liv och gemenskap, punkter som definitivt skiljer sig från katolska kyrkans läror.

 

· Sola gratia ("Bara genom nåden")

· Sola fide ("Bara genom tron")

· Sola scriptura ("Bara genom skriften")

· Solus Christus ("Bara genom Jesus Kristus")

· Soli Deo gloria ("Bara Gud ska ha ära")

 

 

Fråga 9 - Har protestanterna några sakrament?

 

Protestantiska kyrkan erkänner dopet och nattvarden som sakrament, de två heliga handlingar som Jesus uttryckligen sa att vi skulle föra vidare.

 

DOPET - Dopet grundade Jesus när han återvände till lärjungarna efter sin uppståndelse, men det fanns redan en föregångare i hans kusin Johannes döparens dop som Jesus själv blev döpt med. Johannes dop var däremot bara till som förberedelse inför det dop som Jesus sedan grundade när han som Gud blev människa har på jorden.

Dopet gör oss delaktiga som barn i Guds eviga rike, som börjar här och nu och ges som en gåva till var och en vill tro på Jesus, som vill följa Gud. I dopets vatten blir vi symbolisk renade från alla synder, klädda i vita kläder. I vissa kyrkor döps man genom att hela kroppen sänkas under vatten. Man begraver symboliskt sitt gamla onda, syndiga liv och när prästen (som en symbol för Jesus) lyfter upp personen ur vattnet igen, är det som att man blir räddad från döden till ett nytt liv.

NATTVARDEN Även nattvarden är en Guds gåva till den kristna gemenskapen. Jesus introducerade den natten för han togs till fånga för att avrättas. Varje gång vi delar nattvarden tänker vi på vad hans död har betytt för vår möjlighet att få vara Guds barn igen och leva för evigt i den andliga dimensionen som kallas ”himlen”, som börjar redan här på jorden. Brödet och vinet är symboler för Jesus kropp och blod. Alla som vill tro på Jesus får vara med i den protestantiska nattvarden.

 

Fråga 10 - Vilken kyrka är starkast i Sverige?

 

Svenska kyrkan har funnits sedan 1500-talet då den uppstod ur proteströrelsen mot katolska kyrkan. Den är den kyrka som har klart flest medlemmar (6,5 miljoner) och Gudstjänstdeltagare. Många döps av tradition in i denna kyrka. Genom århundraden har denna kyrka varit starkt kopplat till staten och är det fortfarande i praktiken även om kyrkan sedan år 2000 inte längre är en statskyrka. Vilket samfund som har flest aktiva troende kristna i Sverige är ju svårt att mäta, men med tanke på det stora antalet medlemmar i Svenska kyrkan, så ligger de nog rätt bra till även i aktiviteten. Flest deltagare på enstaka Gudstjänstmöten har troligen Livets Ords församling i Uppsala, där 1000-tals samlas samtidigt för att fira Gudstjänst.