LIVSTANKAR

KRISTEN TRO FÖR UNGA - Grundkurs

GRUNDKURS - INNEHÅLL

 

I.                  Jesus – och de kristna

II.               Guds regler

III.           En kort sammanfattning av den kristna tron

IV.           Välj rätt väg under vår tid på denna jord

V.              Sju lektioner - Kristen tro i praktik

           Checklista för andlig krigföring finns att ladda hem längst ner!

 

I. Jesus - och de kristna

Vem var han?

   

    Jesus är en av världens mest omtalade historiska människor. Nästan 2000 år efter hans vandring på denna jord har han miljontals, kanske miljarder efterföljare. Dagligen kommer det ut nya böcker som handlar om denne man. Bibeln, en väldigt gammal samling böcker som bland annat handlar om Jesus är världens mest spridda, tryckta och läsa år efter år. Jesus namn dyker i alla möjliga situationer, allt ifrån vardagliga samtal människor emellan till stora politiska debatter. Såväl hjälporganisationer som konflikter och krig kan kopplas till denne mans namn. Vem var denne man egentligen, eller frågan skulle snarare bli vem ÄR han om man frågar hans anhängare genom historien.

 

    Att Jesus var en historisk person är det inte många som ifrågasätter. De flesta rörelser har sin utgångspunkt i en historisk individ och det finns många skrifter som visar att Jesus var en person som faktiskt levt här på jorden en gång i tiden. De viktigaste skrifterna är de som skrevs runt den tid Jesus verkade. En del skrifter skrevs av hans närmaste efterföljare, men det finns också skrifter av hans motståndare och samtida historieböcker.

 

    De skrifter som berättar mest detaljerat om Jesus liv är förstås de som skrevs av hans närmaste krets, hans lärjungar, deras vänner och efterföljare. De äldsta av dessa skrifter finns samlade i Bibeln, i den del som kallas Nya Testamentet. Bibeln ses av många som en bok skriven av människor, men inspirerad av Gud. Den Gud som är orsaken till att allting finns. I Nya Testamentets 27 böcker och brev som handlar om Jesus, beskrivs han – enligt sina vänner – som Gud själv i mänsklig kropp. De fyra biografierna – Evangelierna – om Jesu liv, är inte nedtecknade som moderna biografier. I den antika världen var syftet med biografin ofta att lyfta fram något särskilt hos den person man skrev om, i detta fall att Jesus var Gud. Det är just detta som gör att han genom historien har blivit så omtalad, hyllad och ifrågasatt, beroende på vem du frågar.

 

    Det finns en liten grupp som tror att Jesus inte har funnits, att han var en myt. De flesta tror emellertid att han var en riktig människa, en stor grupp av dessa tror dessutom att han också var Gud. Den gruppen kallas Kristna. Hur kan man veta hur det egentligen ligger till? Ytterst handlar allt om vad man väljer att tro, precis som med allting annat i livet. Du samlar information om det du upplever och sedan bestämmer du dig för att tro på det som du upplever rätt och riktigt. Vissa saker är många människor överens om, andra saker upplever vi olika.

 

    För att vara seriös i sitt sökande efter sanningen om vem Jesus kan ha varit – eller vem han är - ska man ta del av den information som finns rent vetenskapligt, men inte heller strunta helt i sina egna upplevelser. För att hämta information bör vi alltså i första hand söka oss till forskningen om honom och då självklart hämta information i den forskning som finns närmast den tid han levde här på jorden. Därefter kan man ta del av andra människors upplevelser och uppfattningar av Jesus senare i historien. Regeln är att ju längre tid man söker från ursprunget, desto mer kritisk till informationen bör man ställa sig.

Jesus i Bibeln

   

    Vad kan vi då hitta för information om Jesus person från de personer som stod honom närmast, hans vänner och efterföljare.

Jesus barndom

    I Bibeln förstår man att Jesus föddes under märkliga omständigheter, i en släkt som följde den judiska religionen. I en av Nya Testamentets böcker, författad - eller snarare sammanställd - av en läkare som hette Lukas ett femtiotal år efter Jesus, kan man med hjälp av diverse historiska ledtrådar komma fram till att Jesus måste ha fötts något eller några år före år 0 (Att vi säger att Jesus föddes år 0 vet man numera beror på en felräkning av en munk på 500-talet).

 

    Redan här i denna detaljerade, informationsrika och till synes väldigt historiskt korrekta skrift nämns att Jesus blev till på ett övernaturligt sätt. Hans troligen tonåriga mor Maria blev med barn utan någon man. Gud själv skulle ha format Jesusbarnet i henne och lagt in sin egen personlighet i barnet, med Marias tillåtelse. Hon hade fått besök av en ängel från Gud som sa att hennes barn skulle vara ett alldeles särskilt viktigt barn för Gud, som Guds egen son.

 

    Marias man Josef fick också änglabesök för att han skulle förstå att hon inte varit otrogen, något som enligt den tidens lagar skulle ha inneburit döden för Maria.

 

   Jesus födelse omges som sagt också av en mängd övernaturliga händelser. Han föddes troligen i ett stall eller liknande och familjen fick besök av några herdar som blivit ledda dit av en mängd änglar. I en biblisk bok, som antas vara sammanställd av tullindrivaren och Jesus vän Matteus, berättar han att några kloka män – kanske stjärntydare - från ett land långt bort i öster hittade fram till födelseplatsen, genom att tolka fenomen på himlen. Framförallt följde de noga vad de upplevde var en ny starkt lysande stjärna.

 

    Den judiska kungen Herodes, som styrde det judiska landet - ockuperat av det mäktiga Romarriket – kände sig hotad av informationen om Jesus födelse, som han fick av dessa visa män på deras väg till födelseplatsen. Som den jude han var kände han till gamla profeters förutsägelser att det en dag skulle komma en stor och mäktig kung – Messias - och befria judarna från den svåra situation de under flera hundra år levt i, som ockuperade av olika stora världsriken. Detta kunde de lärda judarna se många tecken på i Gamla Testamentet, de äldsta böckerna i Bibeln, som handlar om tiden före Jesus.

 

    Herodes ville inte att någon annan skulle ta hans plats och beordrade därför att alla under två år skulle dödas. Han visste nämligen inte exakt i vilken familj Jesus hade fötts, även om en 700-år gammal text av profeten Mika pekade på den lilla byn Betlehem. Maria, Josef och Jesus fick av en ängel från Gud veta att de skulle fly till grannlandet Egypten till dess att Herodes dog. Därefter kom de tillbaka och bosatte sig i Nasaret i dagens Israel, där Jesus växte upp.

Jesus uppväxt

 

    Sedan står i stort sett ingenting om Jesus uppväxt byn och detta har troligen att göra med det speciella sättet att skriva biografier på i antiken, som vi tidigare talat om.  Antagligen lärde han sig sin jordiska styvpappas snickaryrke, eftersom söner oftast tog över yrket från sina pappor. Denna frånvaro av information om hans tid som barn och ung har naturligtvis satt igång fantasin hos många människor genom århundraden och detta fortsätter än idag. Många är de fantastiska historier som diktats ihop.

 

    Men en händelse som tydligen anses vara viktig för den bibliska biografin nämns i Lukas evangelium där han beskriver Jesus under ett besök med sin familj i Jerusalem vid 12 års ålder. Jesus hade då uppnått den ålder då judiska pojkar ansågs vuxna och fick börja läsa ur skrifterna under gudstjänsterna i templet, en viktig tidpunkt i Jesu liv således. Vid detta tillfälle diskuterade Jesus med de lärda i judarnas tempel som imponerades över pojkens vishet. Han visade där ett speciellt sätt att ha en relation till Gud. Han kallade Gud pappa.

 

    Detta var absolut inget ha kunde ha lärt sig av någon annan på hans tid, eftersom judarna var mycket noga med respekten för Gud. Man skulle ha en respektfull distans, vilket innebar att man inte ens fick uttala Guds namn. Istället kallade man Gud Herren eller andra saker, men sådant personligt ord som pappa var otänkbart i det judiska samhället.

Jesus uppgift – hans kallelse

   

    När Jesus sedan blev ungefär trettio år döptes han av sin kusin Johannes, en man som bodde i öknen för att bättre kunna lyssna in Gud. Johannes föddes också genom ett mirakel. Hans mamma hade inte kunnat få barn eftersom hon vid den tiden var alldeles för gammal. Ändå födde hon Johannes med Guds hjälp.

 

    När Jesus döptes såg Johannes Guds helige Ande komma ner som en duva från himlen och han upplevde Gud säga att Jesus var hans speciellt utvalda barn. Där började Jesus speciella uppgift att visa människorna vägen till Gud.

 

    Sedan står det i Bibeln att Guds Ande drog ut Jesus i öknen där Gud ville att han skulle prövas av Djävulen, - som även kallas Satan - och många uppfattar som en av Guds Änglar som blivit fiende till Gud och är den som först släppte lös ondskan i Guds skapelse. Jesus skulle utsättas för svårigheter under 40 dagar för att visa att han kunde göra det Gud ville i alla fall. Att han klarade detta prov var helt nödvändigt om han skulle vara trovärdig som vägvisare till Gud.

 

Jesus som undergörare

 

    Under ungefär tre år vandrade sedan Jesus runt om i det som i dag är Israel och Palestina. Han gjorde många under och mirakler. Han gjorde vatten till vin, styrde över väder och vind, gick på vattnet, helade sjuka, gjorde blinda seende, uppväckte döda m.m. Jesus undervisade även om Gud och vägen till Gud. Detta var några av hans uppgifter.

Jesus dör för världens synder

 

    När Gud ansåg att tiden var inne och Människan hade fått se och lära sig tillräckligt mycket, var det dags för Jesus att göra den största uppgiften. Någon gång när han var 30-35 år tog han på sig den stora uppgiften att betala Människans skuld till Gud genom att frivilligt själv ta vårt straff. Jesus hade med sin gudomliga personlighet lyckats att under hela sitt liv inte göra något mot Guds vilja. Han var utan synd och som en människa helt utan fel var han den ende kandidaten för att kunna ta Människans straff på sig genom att dö som oskyldig.

 

    Djävulen återkom flera gånger till honom och försökte i sin ovishet att få Jesus att gå emot Guds vilja – som var Jesus egen vilja. Djävulen försökte bland annat försöka få Jesus att inte gå igenom den hemska behandling som väntade honom mot slutet av hans liv och som skulle leda till hans död. Den död som ju var absolut nödvändig för Människans möjlighet att reparera sin relation med Gud igen.

 

    Eftersom Jesus hade Guds personlighet visste han att han skulle bli dömd som en brottsling, fast han inte hade gjort något fel och innan dess skulle han få lida mycket. Han skulle bli sviken av sina närmaste. En av hans efterföljare vid namn Judas Iskariot skulle sälja honom för 30 silvermynt till dem som Jesus ofta attackerade muntligt, de judiska prästerna. Dessa hade Jesus kritiserat för att de inte gjorde Guds vilja, som de själva menade att de gjorde.

 

    Som vi talat om tidigare väntade det judiska folket också på en person – kallad Messias, eller Kristus - som skulle befria det dem från flera århundraden av förtryck från stora världsriken.  I Bibelns Gamla Testamente, som handlar om tiden före Jesus, kunde de läsa mycket om denne Messias. Man uppfattade denne som en stark ledare som skulle rädda folket ur händerna på dessa stormakter. Men enligt senare kristna så såg inte dessa människor att Jesus var denne Messias. Han lärde ut saker som var tvärtemot den bild som många i det judiska folket hade. Till exempel hade Jesus lärt att man ska älska sin fiende, be för dem som förföljer en och vända andra kinden till. Det var inte den Messias som de ville ha.

 

    Värst av allt var att Jesus indirekt jämställde sig mig Gud. Han förlät till exempel synder som andra hade gjort mot varandra, något som bara Gud kan göra. Därför blev han anklagad för hädelse och prästerna ville få honom dödad som deras lagar sa. Romarriket var emellertid de som bestämde vilka som skulle dödas och i Bibelns Nya Testamente kan vi läsa att Pontius Pilatus, som var den ansvarige romerska ledaren i området, inte tyckte att Jesus hade gjort något fel. För att få tyst på dem som vill straffa Jesus gick han med på att låta Jesus bli svårt piskad och skyllde på att Jesus hade stört ordningen i Jerusalem, men han såg ingen anledning att straffa honom med döden.

 

    Prästerna nöjde sig emellertid inte med detta. Pilatus var då för feg för att stå emot det judiska folket. Han ville bara ha lugn och folket blev mer och mer uppviglade av prästerna som de nog litade på som de andliga ledare de var. För att inte behöva ta ansvar lät då Pilatus använda sig av en tradition som man hade att vid påsktiden - som det här var - låta en fånge bli fri.

 

    Man tog fram en som hette Barabbas och som hade mördat en romare och så fick folket på plats välja själv vem som skulle bli fri, Jesus eller mördaren. Det var ju inget snack om saken, en som mördat en romare var i många judiska ögon inte en mördare eftersom romarna sågs som fienden. Därför valde man att sätta Barabbas fri och Jesus, som hade kallat sig Gud – för han var ju det, även fast få förstod det - fick istället föras till att avrättas genom att spikas upp på ett kors, ett grymt straff som var till för de värsta brottslingarna på den tiden.

 

    Jesus fick själv bära det tunga korset, eller en del av det i alla fall, till avrättningsplatsen. På vägen ramlade han flera gånger under det att soldaterna hånade och slog honom. På Jesus huvud hade man satt något som skulle likna en kungakorna av törnen, med taggar som trängde in i huden. Den hade soldaterna satt på huvudet för att Jesus kallade sig själv kung då han menade att han faktiskt var en kung, men inte kung av ett jordiskt rike utan av Guds. Folk förstod dock inte vad han menade och nu ville man bara driva med honom. När de så spikade upp Jesus på korset satte de romerska soldaterna, på order av Pilatus, även upp en ironisk skylt ovanför hans huvud där det stod: ”Jesus från Nasaret, judarnas kung”.

 

    Jesus vän Petrus blev så rädd att själv få problem när Jesus fängslades att han sa att han inte kände Jesus vid tre tillfällen när folk tyckte de kände igen honom. Detta hade Jesus tidigare sagt att Petrus skulle göra, men Petrus hade då svarat att han aldrig skulle svika sin mästare.

 

    När sedan Jesus dog på korset stack man ett spjut i hans kropp för att se att han verkligen var död. Ett stort mörker drog därefter in över staden och en jordbävning skakade allt och folk rusade förskräckta omkring. En av soldaterna vid korset började tro när han såg det som hände och sa att Jesus måste verkligen ha varit en som tillhörde Gud.

Jesus uppstår från döden

 

    Jesus kropp lades sedan i en grav och ett enormt stenblock rullades för ingången. Eftersom Jesus hade sagt att han på den tredje dagen skulle bli levande igen bad prästerna att romarna skulle sätta några av sina vakter framför graven. Detta för att inte hans lärjungar skulle stjäla kroppen och säga att han uppstått från döden. Själva trodde varken romarna eller de judiska prästerna att Jesus skulle uppstå från döden, utan de gjorde detta bara för att undvika oordning och förvirring bland folket. Särskilt då det fortfarande fanns några få som kanske kunde tro att Jesus var Messias, men även Jesus lärjungar hade inte förstått vad han menade när han tidigare hade sagt att han skulle uppstå.

 

    Jesus hade också sagt när han var vid det enorma templet i Jerusalem att han kunde bygga upp templet på tre dagar om det blev nerrivet. För judarna är templet Guds hus, där Gud själv bor. Alla trodde att Jesus menade att han kunde bygga upp denna byggnad på bara tre dagar, men de förstod inte att Jesus egentligen menade sin kropp. Hans kropp är templet där Gud bor - han hade ju Guds personlighet - Guds själ - i sin kropp och om den förstördes så skulle han bygga upp den igen, göra den levande igen på tredje dagen - han skulle från graven!

 

    Tidigt i gryningen på den tredje dagen började jorden plötsligt att skaka igen. Den enormt stora och tunga stenen för gravingången rullades bort och vakterna blev dödsförskräckta, så till den grad att de förlorade medvetandet - kanske även livet. Jesus vänner; Maria från Magdala, Maria (lärjungen Jakobs mor), Salome, Johanna och några andra kvinnor var i denna stund på väg till graven. När de kom dit såg de den öppna och tomma graven och svepningen och huvudduken som låg på varsin sida där Jesus kropp hade legat. Maria från Magdala blev förtvivlad och sprang därifrån, medan de andra kvinnorna stannade kvar. De visste inte vad de skulle tro så plötsligt såg de änglar i skinande vita kläder. De såg ut som två män och den ene av dem berättade att Jesus hade uppstått från de döda. Ängeln sa åt kvinnorna att bege sig tillbaka till lärjungarna och berätta för dem att de skulle bege sig till Galiléen dit Jesus skulle gå i förväg.

 

    Under tiden mötte Maria från Magdala Petrus och en annan av lärjungarna på vägen. Eftersom hon inte hade sett änglarna förklarade hon sin misstanke att kroppen var stulen och förd någonstans. De trodde inte på henne utan ville se det med egna ögon och sprang därför genast till graven tillsammans med henne. Under tiden hade de andra kvinnorna begett sig därifrån för att återvända till lärjungarna med änglarnas budskap.

 

    När Petrus såg den tomma graven blev han mycket förundrad. Hans vän som var med kom fram först och det är mycket möjligt att änglarna då var kvar, för denne lärjunge såg och trodde berättas det i Bibeln. Medan de båda sedan begav sig hem till de övriga lärjungarna stannade Maria från Magdala kvar utanför graven gråtandes. När hon sedan gick in såg även hon de två änglarna. När hon förklarade för dem varför hon grät - för att hon inte visste var Jesus kropp var - hörde hon någon tala till henne. Först när denne nämnde Marias namn såg hon att det var Jesus. Efter mötet återvände hon genast tillbaka till lärjungarna för att berätta det hon upplevt, men de trodde henne inte.

 

    När alla lärjungarna åter var samlade hade de som inte varit med vid graven fortfarande svårt att tro Petrus, kvinnornas och den andra lärjungens berättelse om änglarna i den tomma graven. Inte heller kunde de ta till sig Maria från Magdalas berättelse om hennes möte med den uppståndne Jesus. Svårast av dem alla hade lärjungen Tomas, som sa att han måste sticka sina fingrar i Jesus sår för att kunna tro att Jesus hade blivit levande igen. Alla befann sig vid detta tillfälle i ett låst rum, gömda av rädda för att bli upptäckta. De ville inte riskera att bli förknippade med Jesus och värsta fall åka på en liknande behandling som den han fick. Plötsligt uppenbarade sig Jesus mitt ibland dem och påpekade då för Tomas att han trodde bara för att han har fått se det som han undrade över, men att de som kan tro utan att ha fått se kommer vara riktigt lyckliga.

 

    När Jesus blev tillfångatagen, misshandlad och dödad blev lärjungarna rädda. De trodde att de hade haft fel hela tiden. Jesus var inte Messias och den som han sagt. Han hade lurat dem och rädslan för att andra skulle behandla dem illa var stor. Därför stängde de in sig, var deprimerade och tappade allt hopp. Men när de sedan mötte Jesus som uppstått, förstod de plötsligt att allt var sant och de förvandlades totalt. De började gå ut på gatorna och berätta att Jesus hade uppstått, att han var Gud och de blev helt plötsliga jättemodiga då de förstod att allt Jesus sagt var sant.

 

 

    Under flera veckors tid visade sig sedan Jesus för hundratals människor och i ett brev i Bibelns Nya Testamente skriver lärjungen Paulus att många av dem som såg Jesus fortfarande var i livet då han skrev brevet. Detta skrevs ungefär 10-15 år efter att Jesus uppstod från döden och vid den tiden hade hans kropp åter lämnat det jordiska livet för att gå till Guds rike, den dimension som kallas HIMLEN. Detta har på senare tid kommit att kallas Kristi himmelsfärd.

Paulus – fiende som blev missionär

 

    Paulus var en judisk man, djupt troende. Han var en av de som tidigt mötte Jesus efter att han uppstått, visat sig på jorden och sedan gått in i himlen.

 

    Paulus var en av de värsta fienderna till de första kristna, som var ute och berättade om Jesus för andra som inte varit med. Paulus såg till att många Jesustroende blev torterade och dödade, 11 av de 12 lärjungarna slutade faktiskt sina liv som MARTYRER – de blev dödade av de som hade makten för att de vägrade säga att Jesus inte var Gud.

 

    Ungefär fem år efter Jesus död, uppståndelse och himmelsfärd var Paulus på väg till Damaskus för att avrätta kristna då han på sin väg blev förblindad av ett starkt ljus. Han kastades av sin häst och hörde en röst som frågade varför Paulus förföljde honom. Paulus förstod snart att det var Jesus han upplevde. Jesus menade att de kristna som Paulus förföljde var en del av honom, som hans kropp på jorden när han nu var i himlen. De kristna hade nämligen fått en del hans Ande - Guds helige Ande - för att hjälpa dem, när nu inte Jesus längre gick bland dem på jorden med sin egen kropp.

 

    Denna upplevelse fick Paulus att sluta förfölja de kristna. Fast han fortsatte att leva efter sin judiska tro förstod han att Jesus var judarnas Gud och att om han förföljde de kristna, så förföljde han sin egen Gud. Istället blev Paulus - med Guds hjälp - vänner med Jesus lärjungar och sen blev han en av de viktigaste kristna i den första kyrkan.

 

    Han gjorde flera resor i Romarriket, runt Medelhavet och berättade om Jesus och startade kyrkor dit han kom. I Nya Testamentet finns ett antal brev som han skrev till dessa kyrkor för att hjälpa dem med olika problem som de hade. Sedan spred människorna i dessa kyrkor det kristna budskapet om att Jesus är Gud så mycket de kunde. Jesus hade nämligen, strax innan sin himmelsfärd, sagt till alla hans vänner och efterföljare att sprida hans budskap till jordens yttersta gräns – att Guds rike har kommit med honom och att alla kan få leva i en bra relation till Gud igen för evigt om man bara vill tro på honom och låta honom förändra en som han vill och inte som man själv vill.

 

    Oftast blev människor intresserade av den kristna tron därför att de troende visade på en särskilt varm gemenskap med mycket kärlek och medlidande, särskilt till kvinnor, barn, fattiga och svaga. De som hade det svårast och som andra inte brydde sig om.

 

    I perioder hade de kristna själva det mycket svårt i Romarriket, där olika kejsare försökte utrota de kristna och deras tro. De som hade makt såg hur denna nya rörelse spred sig som en löpeld runt om i deras rike och hur den gav kraft till folket. De kände sig hotade av kristendomen och såg hur folk vände sig bort från romarnas alla egna gudar som kejsarna hittills hade kunde använda sig av för att ha folket under kontroll. Många kristna fick dö för sin tro under de första 300 åren.

 

        Till slut insåg kejsar Konstantin att det nog var bäst att bli kristen, så han gjorde kristendomen tillåten. Detta blev slutet på den första kristna tiden och ledde till att den kristna tron alltmer formades till kristendom, den religion som blev Romarrikets främsta. I denna nya tid blev det lättare att vara kristen.

 

Jesus i Nya Testamentet

 

    Jesus liv berättas alltså i de fyra evangelierna i Nya Testamentet; Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Evangelium betyder ”Goda nyheter” och dessa biografier skrevs ned ungefär 30 till 60 år efter Jesus gick här på jorden, Paulus brev skrevs 15 till 30 år efter. Eftersom hans brev var skickade till olika kyrkor i Romarriket, så fanns det redan så kort tid, som kanske knappt 10 år efter alla dess märkliga händelser, grupper som såg Jesus som Gud. Vetenskapligt sett är det därför inte särskilt troligt att dessa historier är påhittade. Folk som visste vem Jesus var, levde när de här skrifterna spreds runt omkring i kyrkorna och kunde ha sagt emot ifall det spreds saker som inte var sant.         

LÄS MER I ÖVERKURSDELEN

Jesus – en myt?

   

    Det är inte särskilt troligt att Jesus helt skulle vara påhittad av någon – en myt. Myter brukar inte bli till, få fäste och spridas så snabbt, särskilt inte på den tiden när det inte fanns snabba kommunikationer. I antiken brukar man säga att det tog minst 100 år för en myt att få ett sådant genomslag, kanske ända upp till 200 år. Dessutom handlar inte dessa berättelser om en vad en massa gudaväsen från någon annan värld, vid någon oklar tidpunkt och på någon oklar plats, har för sig utan beskriver en människa placerad mitt i vår mänskliga historia. De bibliska berättelserna om Jesus innehåller en massa historiska fakta, både vad gäller personer och platser, seder och bruk, som gick och går att kontrollera, även om man i ärlighetens namn inte har någon skrift som Jesus själv har skrivit.

Jesus i andra gamla skrifter än Bibeln

   

    Sedan finns det som sagt ett antal texter som handlar om Jesus som inte är skrivna av kristna. Många av dessa texter är skrivna inom 100 år efter Jesus. De berättar inget som erkänner Jesus som Gud, men bekräftar däremot att Jesus levde vid den tid och plats som Bibelns texter talar om. De har utombibliska texterna bekräftar även att Jesus gjorde stora under, att han botade sjuka, blev dömd till döden av Pilatus och annat som vi känner igen från Nya Testamentet. Det finns också texter som berättar att hans efterföljare dyrkade honom som en gud, att de kallas kristna och verkade lite vidskepliga. Någon text berättar att kristna träffades en dag i veckan, tidigt på morgonen och sjöng sånger till Kristus. En annan att de försökte leva heligt och att de straffades av Romarriket för deras tro, ibland med döden efter det att andra människor skvallrat på dem. De kristna kunde då få nåd om de började be till romerska gudar istället.

 

LÄS MER I ÖVERKURSDELEN

Jesus i Gamla Testamentet

   

    Det finns också ett antal texter som de kristna menar handla om Jesus som skrevs flera hundra år INNAN Jesus föddes i Betlehem. Det är olika förutsägelser - profetior - som finns i Bibelns Gamla Testamente. Kristna menar att Jesus under sitt liv på jorden uppfyllde flera hundra av dessa förutsägelser. Ett exempel skrevs av profeten Mika 700 år FÖRE Jesus födelse. Där står att det i Bet-lehem Efrata - en liten by i judaland - ska födas en som ska leda Israel, en person som kommer från evigheten och som fanns före tiden.    

        

LÄS DET PROFETISKA EVANGELIET OM JESUS KRISTUS - MESSIAS

 

Slutord

 

    Vi kristna menar att det är tack vare Jesus som vi åter kan få en bra relation och leva med Gud i all evighet. Våra kroppar blir fortfarande gamla och dör. Det är så de fungerar och eftersom vi ärver generna från våra förfäder, så ärver vi också annat som blivit till problem för våra kroppar. På grund av den första människans dåliga val - att välja sin egen väg istället för Guds väg - får det även en dålig påverkan på vår beteende.  Men även om kroppen är som den är, så kan vårt beteende nu istället utvecklas till att bli mer lik Guds. Detta kan säkert även påverka vår kropp positivt till viss del. Men, framför allt kan vi nu igen få leva i den kärleksfulla relationen till Gud som det var tänkt från början, eftersom straffet är betalt. På grund av att Jesus - Gud själv - tog straffet, har alla som vill en möjlighet att få ta del av det som Gud står för i evighet; liv, godhet, kärlek och annat bra. Den som vill behöver inte längre dö för alltid.

 

    Efter vår kroppsliga död finns nu möjligheten till det eviga livet igen och egentligen har detta ALLTID gällt de som ärligt ångrat sina synder, eftersom allt som Gud gör har evigt värde, fram och bak, utan början och utan slut. Så för de som levde före Jesus var det från Guds sida egentligen aldrig ett större problem än att de ångrade sig och vände tillbaka till Gud och detsamma gäller för dig och mig.

 

II. Guds regler

 

Dessa regler – eller budord - måste följas varje dag i hela livet om alla människor ska få ett bra liv och om man vill leva med Gud för alltid. Bryter man mot Guds regler (syndar) har man gjort ett brott och då förtjänar man ett straff. Gud måste sätta ett straff, annars skulle han inte göra det som är rätt och Gud gör bara det som är rätt. Det är tur för annars skulle vi inte kunna lita på Honom. Straffet för att bryta mot Guds regler är att inte få vara med Gud, man dör för alltid.

Egentligen finns det bara två regler, en som gäller din relation till Gud och en som gäller din relation till människan.

 

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta,

av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

 

Du ska älska din nästa som dig själv

 

Alltså: Viktigast är att Gud alltid kommer först, näst viktigast är att du bryr dig om andra människor. Samtidigt måste du älska dig själv för att kunna älska både Gud och andra människor.

Det kan vara lite svårt att veta hur man ska göra detta så därför gav Gud människorna lite tips genom att ge oss tio lite mer detaljerade regler, som lär oss vad Gud tycker är rätt.

1. Du ska inte ha några andra gudar än Gud

 

Du ska inte ha några andra idoler än Gud, inte kändisar, föräldrar, kompisar eller ens dig själv. Inte heller pengar, intressen, nöjen eller annat får vara viktigare än Gud om Han inte vill det. Gud ska vara den som du ser upp till och vill bli som. Du ska göra Guds vilja för att du förstår att det är bäst och du ska också veta att det är Gud som har gjort allt, har ALL makt och bestämmer över liv och död. Du bör också akta dig för att statyer eller bilder av Gud, kors och annat blir som en gud. Sådana saker har ingen magisk kraft och det kan lätt bli en tro på ödet och liknande om man inte ser att detta bara är SYMBOLER för Gud.

 2. Du ska inte använda Guds namn utan respekt för Gud

 

Du ska inte använda Guds namn när du svär, ljuger, luras och när du önskar dåliga saker. (Du ska egentligen inte göra sådana saker alls!) Du ska inte heller säga att något är från Gud om du vet att det egentligen kommer från dig själv eller från någon annan. Du ska bara använda Guds namn när du ber, (talar med Gud) tackar Gud, lovsjunger Gud och när du behöver Guds hjälp.

3. Gör vilodagen (t e x söndagen för kristna) till en helig dag, din och Guds speciella dag.

 

Naturligtvis ska du ha med dig Gud varje dag, i allt du gör. Men denna dag bör du vara lite extra med Gud och hans familj, hans barn i kyrkan. Be, tacka och lovsjung Gud själv och tillsammans. Du ska lyssna eller läsa Guds ord och tänka på vad Gud vill säga till dig med det du hör eller läser. Du ska tänka på att det Gud vill säga dig är viktigare än allt annat.

 4. Visa respekt för dina föräldrar

 

Du ska hjälpa dina föräldrar, älska dem, lyda dem och visa dem respekt, för kan du inte respektera dina jordiska föräldrar så kan du inte respektera din himmelske Gud. Dina föräldrar har Gud satt till att hjälpa dig. Om dina föräldrar inte tror på Gud eller gör Guds vilja måste du lyda Gud först, men av kärlek och respekt till dina föräldrar. För deras bästa, inte för att du ska få som du vill. På samma sätt bör du behandla andra som har del i din uppfostran och utbildning, som t ex lärare.

 5. Du ska inte döda

 

De flesta av oss dödar inte varandra, men Gud vill att du inte ens ska tänka illa tankar om någon för då har du redan dödat den personen i ditt hjärta. Självklart får man vara arg på andra, men då ska man vara arg för saker som Gud tycker är rätt. Vi ska också vara beredda att offra oss för att hjälpa varandra om vi behöver, precis som Jesus dog för dig.

6. Du ska inte vara otrogen mot din man/kvinna

 

Är du gift ska du inte ha en sådan likadan relation till någon annan samtidigt. Du ska respektera din partner när du är tillsammans med denne och när du talar om och presenterar din partner bland andra. (Är du yngre och är tillsammans med din kille/tjej så gäller samma sak.)

7. Du ska inte stjäla

 

Självklart ska du inte ta något som tillhör någon annan, inte i din familj, i skolan, på arbetsplatsen, i samhället eller någonstans. Du ska också respektera sådant du kommit överens om, t ex; att träffas på den tid du har bestämt, så att du inte stjäl av folks tid. Du ska inte utnyttja människor eller leka med människors känslor för det är också en form av stöld.

8. Du ska inte ljuga

 

Du ska alltid vara ärlig och säga det som är sant, eftersom Gud är sanning. Även om du kan råka illa ut själv. (Det är bättre att råka illa ut bland människor för Guds skull än att råka illa ut med Gud för din egen skull!) Du ska inte skvallra och säga saker som du inte är säker på om någon annan. Ibland är det bättre att vara tyst för att inte såra någon, men ibland kanske det i alla fall blir nödvändigt. Om det är något som är sant och kanske kan vara farligt för personen. Då måste sanningen fram av kärlek till den man säger det till och man måste därför visa respekt till den personen så att den förstår att man säger sanningen för att man vill personen det bästa. Vita lögner ska man inte använda, en lögn är en lögn vilken färg den än har! Det gäller att vara klok ibland, be Gud om hjälp!

9. Du ska inte vara avundsjuk på andras saker

 

Om andra har något du vill ha, så var glad för den personen och bli inte avundsjuk. Tänk på att Gud äger ALLT och att vi bara tar hand om Guds saker, en del tar hand om det ena, en del om det andra. Glöm inte att du som Guds barn redan har allt du behöver. Tacka Gud för den del du har fått.

10. Du ska inte vilja han någon annans man/kvinna eller något som är någon annans

 

Se punkt 7 och 9. Om du kanske är intresserad av din väns partner och märker att de har ett problem i sin relation, kanske du ser möjligheten att du istället kan bli tillsammans med partnern om de skiljer sig. Men det är fel; istället ska du hjälpa din vän i hans relation så att de löser sina problem och får en bra relation till varandra igen. Du ska inte heller lura till dig andra människors saker som du vill ha.

Du måste  följa dessa regler varje dag i hela livet för att få leva för evigt med Gud! Om du missar en endast gång på en av dessa regler kommer du att dö för evigt!

Om du förstår att du inte klarar av att följa alla reglerna och göra som Gud vill, ser du att du är en syndare, en som inte gör vad Gud har tänkt och därför behöver hjälp om du inte vill dö för evigt. Det du behöver göra är att be Gud om förlåtelse och tacka för att Jesus (Gud själv) tog ditt straff och dog istället för dig. Han gjorde det frivilligt för att Han älskar dig och vill rädda dig så att du får leva med Gud för alltid. När du gör detta på ett ärligt sätt - att du verkligen menar det - så har du fått en bra relation till Gud igen och Han kommer att hjälpa dig att bli så bra du kan genom att prata med dig genom sin helige ande. Gud vill också att du lär känna Honom ännu bättre genom att läsa hans ord (Bibeln) och vara med hans barn (Kyrkan).

III. Den kristna tron

    GUD kallas den som har gjort allting som vi kan se, men också det vi inte kan se. Människan har blivit till i Guds skapelse och är den enda som kan, prata med Gud, göra en del saker som Gud kan och därför bli lik Gud. Du är en Människa och…

 

·         …Du har har en KROPP som går omkring i på jorden den här världen som man kan se, en ”jordkropp”.

·         …Du har också en del som kallas ANDE och som samtidigt lever i en annan värld som du inte kan se med jordkroppen. Den världen är den osynliga världen och där finns allt osynligt, till exempel Gud. Där lever också änglar, som är andra levande varelser som Gud har gjort. Det finns både goda och onda änglar.

·         …Din SJÄL är det som du känner är ”Du”, din personlighet. Allt som gör att du är du kommer från det du varit med om i din kropp och i din ande.

 

   KROPP-ANDE-SJÄL. De här tre delarna är DU OCH DITT LIV. Allt liv kommer från början från Gud, för Gud är den som skapat allt. Gud är livet.

 

    Eftersom Gud har gjort allt, är det Gud som bäst vet hur allting fungerar och därför har Gud gjort regler för vad som är rätt och bra. Vi människor behöver regler som visar hur vi ska göra. Till exempel…

 

…om du ska lära dig något nytt - kanske ett spel - är säkert det första du frågar hur man gör, vilka regler spelet har.

 

    På samma sätt har Guds skapelse regler. För att allt ska bli så bra det går är det bäst om vi följer Guds regler. Eftersom Gud vet precis vad som är rätt och bra kan Gud själv inte göra något fel eller dåligt. Därför är Gud också den snällaste, den godaste som finns och bäst på allt som är bra. Gud är HELIG kallas det.

 

    Din jordkropp lever i den här världen bland allt du kan se och där allting har en början och ett slut. Din jordkropp föds och den dör. Men när din jordkropp dör finns din själ och ande kvar och kan i den osynliga världen flytta till den plats där Gud finns, den plats som kallas HIMLEN. Dit kan du inte komma med din jordkropp utan bara i din ande, med Guds hjälp. Eftersom Gud är den som ger oss liv och bor i Himlen, får du där leva tillsammans med Gud för alltid när din jordkropp dött, om du vill. Fast redan när du går omkring här och nu i din jordkropp, kan faktiskt din ande samtidigt ha kontakt med Gud i Himlen.

 

    För att få leva för alltid i Himlen har Gud bett människan att följa olika regler. Eftersom Gud är helig och bara gör det som är rätt och bra, vill Gud nämligen inte ha någon i Himlen som förstör, är dum eller ond och vill göra dåliga saker. Den jord vi lever på kunde ha varit som i Himlen, men den första människan som levde på jorden valde tyvärr att strunta i Gud och Guds regler och istället göra på sitt eget sätt. Att göra så är fel och något dumt. Det kallas SYND och efter det har alla människor fortsatt att synda och göra fel. Därför finns det nu en massa dåliga saker här på jorden som krig och bråk och annat.  Det är sådant som Gud inte vill ha i sin himmel. 

 

      När någon gör något dumt så tycker vi det är RÄTTVISA om den personen får ett STRAFF och det tycker Gud också. Till exempel…

 

·         Om en människa är snäll mot andra människor blir alla glada och inget tråkigt händer.

·         Men, är en människa riktigt dum mot en annan människa, så dum att man bryter mot våra människoregler kan man förlora sin frihet och hamna i fängelse.

Man får ett straff och det är rättvist!

 

·         Följer en människa Guds regler så blir allt bäst och man får leva för alltid tillsammans med Gud i Himlen, Gud som ger oss livet.

·         Eller så struntar människan i Guds regler och det betyder att man inte vill leva med Gud. Men då förlorar människan också livet och dör eftersom Gud ger oss livet.

Man får ett straff och det är rättvist

 

    Man får ett straff när man gör fel som en hjälp att visa var den rätta vägen är. Det är därför föräldrar ger sina barn straff när de gör fel. De gör det för att de bryr sig om sina barn. Och eftersom människan är som ett barn till Gud, så bryr Gud sig om oss och vill visa oss rätt väg. Den första människan struntade tyvärr i Gud och Guds regler fick därför sitt straff. Straffet som betyder att det inte blir någon fortsättning i Himlen när jordkroppen dör. Gud är ju den som ger dig liv och vill du inte vara med Gud och följa Guds regler så blir du död för alltid. Tyvärr så får alla människor efter den första människan samma straff. Dörren till Himlen stängdes för dig och mig och alla människor för att den första människan inte ville följa Guds regler. Det kan låta orättvist att alla ska drabbas för att en gjorde fel, men det är det inte för…

 

…Gud är helig och rättvis. Det är därför kan vi lita på Gud.

 

    Varför är det då rättvist att alla straffas för det som en människa gjorde? Jo, den förste människan som struntade i Gud och Guds regler, hade ett eget val. Men, denne var också en del i något större som kallas MÄNSKLIGHETEN. Från början fanns det bara en endaste människa i hela mänskligheten. Idag finns det däremot många miljarder människor och även om vi är miljarder olika människor, som alla gör sina egna val, är vi ändå fortfarande bara EN mänsklighet precis som från början. Fast vi är många olika är vi är ändå lika därför att ingen av oss väljer att alltid följa Guds regler. Hela mänskligheten gör och har alltid gjort som när den första människan gjorde fel, vi syndar! Och detta är något som gör Gud mycket ledsen för Gud älskar verkligen oss människor och vill att vi ska leva för alltid.

 

    Men, eftersom nu mänskligheten valt att inte följa Guds regler så blir mänskligheten skyldig och måste ta sitt straff, döden. Du och jag är som sagt en del av mänskligheten, alltså är vi skyldiga och måste ta straffet. Vi måste dö! Det är ju det som är rättvisa som vi sa innan. Hur kan då mänskligheten betala sin skuld och ta straffet? Om alla tar sitt eget straff så dör ju alla och ingen kommer komma till Himlen. Men, Gud har visat lösning på problemet, Guds plan…

 

 

Det räcker faktiskt att en människa från mänskligheten tar straffet och dör, eftersom det var en människa från mänskligheten som gjorde fel från början. Men…

 

…den människan som ska ta straffet och dö måste vara en oskyldig människa från mänskligheten, alltså en som inte gjort något fel utan bara följt Guds regler i hela sitt liv. Det måste vara en oskyldig därför att det var en oskyldig människa som först gjorde fel och ska det vara rättvist så ska det vara en oskyldig människa som först gör rätt. ”Öga för öga, tand för tand”, som det står i Bibeln.

 

    Problemet är att det aldrig funnits någon sådan oskyldig människa i mänskligheten. Ingen har klarat att följa Guds regler hela tiden, hela livet. Kan någon ärligt säga att den aldrig tänkt, sagt eller gjort något fel, att den aldrig någonsin ångrat något som den vet att den gjort fel mot någon annan eller kanske till och med mot Gud? Vi gör inte som Gud vill, utan vi gör som den första människan. Vi gör som vi själva vill. Vi är därför skyldiga och ska straffas!

 

Testa dig själv:

Även om du kanske inte dödat, slagit någon eller stulit från någon kanske du har tänkt fula och dumma tankar om någon. Det är lika illa, säger Guds regler. Du kanske också har varit avundsjuk mot någon eller ljugit. Allt detta är fel, men värst av allt är om du inte har låtit Gud varit viktigast i ditt liv hela tiden utan kanske ibland mer brytt dig om vad du själv vill, eller vad någon vän eller idol tycker, även om det har varit något som inte Gud vill och som du själv kanske egentligen vetat om är fel innerst inne. Då har du gjort någon annan till gud. Allt det här är att inte bry sig om Gud och Guds regler.

 

    Som sagt, dörren till Himlen stängdes när mänskligheten för första gången valde att bestämma själv och inte lyssna på Gud och Guds regler och ingen har efter det kunnat öppna dörren igen, bara Gud.

 

Varför gjorde Gud egentligen människan om Gud visste att människan inte skulle klara att följa reglerna och därför dö?

 

    Gud gjorde inte människan till att bli gudar. Men, vi kan bli lika Gud, ungefär som barn är lika sina föräldrar. Precis som människor väljer att skaffa barn fast vi vet att de inte kommer bli precis som vi, så gör Gud det också. Även om människan inte klarar att följa alla Guds regler, så kan vi faktiskt klara av mer än vi tror och bli bättre och bättre bara vi lyssnar på Gud och inte väljer att gå vår egen väg och göra som vi själva vill och tro att det blir bättre så. Vi ska inte som den första människan tro att vi kan bli gudar och att vi vet bättre än Gud för då följer vi inte Guds regler. Bara Gud är Gud och den som vet bäst. Vi måste lita på Gud, precis som ett barn litar på sina föräldrar.

 

    Gud har hela tiden säkert vetat om att ingen skulle klara att följa reglerna för att få leva för alltid. Det var inte meningen när människan blev till. Meningen är att vi ska bli så lika Gud som möjligt och leva tillsammans i fred med varandra och Gud för alltid.

 

Men varför kunde då inte Gud låta människor komma till Himlen direkt, eftersom ingen ändå klarar av att följa reglerna?

 

    Hade Gud gjort så, hade antagligen ingen människa brytt sig alls att följa någon av Guds regler. Gud hade ju i såfall fixat in alla människor i Himlen ändå, hade nog människorna tänkt. Då hade vi säkert gjort än mer fel än vi redan gör, eftersom vi inte skulle ha någon anledning att bry oss. Hur vi än hade uppfört oss skulle vi ju i såfall ändå ha fått leva i evighet och ha det bra till slut. Nej, det hade inte fungerat. Därför har Gud istället gett oss det här livet på jorden i våra jordkroppar för en viss tid, så att vi under den tiden själva får välja om vi vill vara med Gud för alltid. Vårt liv på jorden är som ett prov för att se om vi passar att leva för alltid med Gud i Himlen. Varje människas personlighet måste tränas till att bli så lik Guds egen som möjligt. Och det är ju faktiskt också bra att Gud har gjort detta prov så att alla får chans att välja hur man vill ha det, så att Gud inte tvingar någon. Då skulle Gud ju själv göra ett fel. Eftersom Gud är god skulle det ju vara fel att tvinga någon. Det är ju verkligen inte snällt. Nej, Gud låter oss välja för Gud är den snällaste som finns och älskar hela mänskligheten även fast vi gör en massa fel.

 

    Så, hur var det då med Guds plan? Jo, Gud har säkert från början haft den här planen för att hjälpa de människor som vill vara med Gud och leva för alltid i Himlen. Gud har ju aldrig velat att någon människa ska dö, eftersom människan ju är som ett barn till Gud. Precis som en förälder kan veta att ens barn kommer att göra fel, visste Gud att redan den första människan skulle ställa till ett stort problem som inte kunde lösas på egen hand. Gud förstod också att det inte skulle komma att finnas någon oskyldig människa som kunde betala skulden och ta straffet för att öppna dörren till Himlen igen så att de människor som vill ska kunna få leva för alltid med Gud när deras jordkroppar dör.  Guds plan var därför så här…

 

Gud själv - Guds själ - är ju utan fel, helig och oskyldig och skulle därför kunna betala skulden och ta straffet för alla andra människor. Men Gud måste då först bli en del av mäsnkligheten, en människa. Det var ju en människa som skulle ta straffet. Det var faktiskt inget större problem för Gud, som ju har gjort allt som finns. Gud lät bara sin egen själ och ande komma från himlen in i en kropp i mänskligheten på jorden. Den kropp han valde att gå in i var den som vi kallar JESUS och som föddes i det judiska folket i Israel för ca 2000 år sedan. Jesus följde förstås helt Guds regler, eftersom han ju hade Guds själ och ande. Det Gud ville, gjorde Jesus. Jesus hade Guds sätt att tänka, Guds personlighet. Hela sitt liv gjorde han aldrig något fel och var därför oskyldig när han blev dödad av några människor som var avundsjuka på honom. Och det var ju det som behövdes för att mänskligheten skulle kunna betala skulden till slut. Gud som den oskyldiga människan Jesus tog straffet själv och dog för oss alla, för dig och för mig. Det gjorde Gud för att visa sin kärlek till hela mänskligheten.

 

    Dörren till Guds himmel öppnades då igen för mänskligheten, för dig och för mig och för alla som lever och har levt. När Jesus jordkropp hade dött och lagts i en grav dog inte hans ande. Jesus var ju oskyldig och eftersom han dessutom var Gud själv kunde han ju inte dö. Han fick därför efter någon dag en ny kropp, en ”himmelskropp” och fortsatte att leva med den i stället för sin jordkropp. Så nu lever Jesus  - Gud själv - med sin himmelska kropp i Himlen. Gud är livet sa vi ju i början och Gud har därför alltid funnits och kommer alltid att finnas. På samma sätt kommer du och jag att få himmelskroppar den dagen vår jordkropp som vi har nu dör. Då får vi leva i vår nya himmelskropp för alltid i Himlen tillsammans med Gud? Gud öppnade dörren till himlen för hela mänskligheten när han blev människan Jesus, eftersom ingen annan människa klarade av det. Det var Guds sätt att visa sin kärlek till mänskligheten och du är ju en del av mänskligheten, men du är inte hela mänskligheten helt själv utan också en egen person. Så då är det en endaste sak du själv behöver göra för att få komma till Gud i Himlen när din jordkropp dör. En endaste sak så att du får din himmelskropp och kan leva för alltid.

 

·         Du kan välja att tacka för det Gud gjorde när Jesus - Gud själv - som tog mänsklighetens straff, ditt straff och dog istället för dig så att du skulle få leva för alltid. Du kan tacka Gud genom att ångra alla fel du gjort när du inte följt Guds regler och du kan be Gud om hjälp i fortsättningen när du försöker följa reglerna och bli mer lik Gud, det som är meningen med ditt liv. Då visar du din kärlek tillbaka till Gud.

 

Så öppnas himlens dörr för dig och du får leva för alltid!

 

    Men, du behöver förstås inte göra detta. Gud tvingar ingen som sagt.

 

·         Du kan istället säga till Gud att du inte bryr dig om att Jesus - Gud själv - dog för dig, betalade din skuld och tog straffet. Då får du betala det du är skyldig själv och ta straffet själv. Men, då kommer du inte kunna leva mer när din jordkropp dör. Det var ju det som var straffet! Du, med din själ och din ande kommer inte in i Himlen där Gud och livet finns och där du kunde ha fått din himmelskropp. Väljer du det här är du inte skyldig något mer, men du har fått betala med hela ditt liv.

 

Så stängs himlens dörr för dig och du dör för alltid!

 

    När Jesus fick sin nya kropp efter att ha legat i graven visade han sig för sina vänner under en kort tid för att de skulle förstå att han verkligen var Gud, för bara Gud kan ge sig själv en ny levande kropp igen efter att ha varit död. Sen gick Jesus med sin nya himmelskropp till Himlen och därifrån talar han, vår Gud idag med sin ande till våra andar medan vi fortfarande går omkring i våra jordkroppar. De andar som vill lyssna alltså. För din ande är redan nu i Guds Himmel om du vill försöka lyda Gud, följa Guds regler och är tacksam för att Gud själv tog ditt straff och betalade din skuld. Och vi behöver verkligen Guds hjälp om vi ska försöka följa Guds regler, för vi klarar som sagt inte av det helt och hållet när vi lever här på jorden.

 

    Så, om du vill leva som Gud vill och bli så lik Gud som det går, så låt din ande prata med Guds ande i den osynliga världen som du lever i samtidigt som din jordkropp lever här i den synliga världen. När du pratar med Gud på det sättet kallas det att BE. De kan vara svårt att höra Guds andes röst med din ande. Vi är så vana att lyssna med vår jordkropps öron. Men ett sätt att lära sig mer om det här och om vem Gud är och vad Gud vill är att läsa Bibeln med din jordkropps ögon för att se vad Jesus sa, hur han gjorde och levde. Vi kan lära oss om Gud genom att läsa om Jesus, eftersom han var Gud. När vi läser om Jesus så kan vi försöka göra som honom, för då gör vi det Gud vill så gott vi kan. När du läser i Bibeln och ber Guds ande att hjälpa din ande att förstå så kommer du med tiden lära känna Gud bättre.

 

    Gud vill att vi som vet om allt detta ska berätta om Jesus för de människor som inte vet så mycket eller ingenting om vad han gjorde för oss. Att han gjorde så att mänskligheten kan få vara tillsammans med Gud igen för alltid, att vi kan få leva för alltid. Ibland kan det också kännas bra att få prata med andra som lärt känna Jesus, andra som också i sin ande är vän med Gud i Himlen. Kyrkan är en bra plats där dessa människor som kallas kristna finns. Jesus kallades Kristus och därför kallas hans vänner för kristna.

 

IV. Att välja rätt väg under vår tid på denna jord

1 - Den första syndiga människans väg.

 

    Du är medveten om vad Guds regler är och att det finns ett straff om du bryter mot reglerna. Trots det väljer du att strunta i Guds regler. Detta leder till att du dör för alltid efter ditt liv här på jorden. Du behöver ändra ditt sätt att tänka snarast! Be Gud om förlåtelse och sök hjälp av Guds barn nedan.

2 - Guds väg för den som inte vet/förstår vem Jesus är och vad han har gjort för oss.

 

    Tack vare att Jesus tog mänsklighetens straff, dog och blev levande igen, får du evigt liv genom att du efter bästa förmåga vill följa Guds regler även om du inte förstår eller känner Gud. Här är samvetet till stor hjälp och även förmåga att visa kärlek och empati. De flesta av Guds regler är sådana som de flesta av oss tycker är rätt och riktigt i vårt samvete. Sök kontakt med Guds barn nedan så att du lär känna Gud för att han ska kunna göra sin vilja med ditt liv och så att du inte riskerar att hamna fel.

3 - Vägen för den som lärt känna Gud genom Jesus.

 

    Du vet att Jesus är Gud och dog för att du ska kunna få leva i en bra relation till Gud igen. Du är därför tacksam för det Gud gjorde i Jesus genom sin helige Ande. Du är medveten om att ett nytt liv i Guds rike redan har börjat och att det aldrig tar slut. Du är ett Guds barn och har allt du behöver. Din främsta uppgift i detta liv är att låta Gud verka genom dig för andras skull.

    Genom din ande kommer Guds helig Ande att förändra de som väljer väg 2 och 3 så att de blir mer lik Gud själv och därmed förbereds för det eviga livet i Guds rike, himlen.

V. Sju lektioner - kristen tro i praktik

LEKTION 1 - Om kärlek

 

Du vet väl om att du som kristen är ett barn av Gud? Du är barn till den Gud som har skapat hela universum, allt som vi kan som vi kan se och som vi inte kan se. Gud älskar dig mer än någon annan gör och vill att du ska lära känna Honom ännu bättre. Han vill vara din allra bästa vän som du alltid kan lita på och hjälpa dig så att ditt liv blir på bästa sätt. Du kan lära känna Gud genom att titta på Jesus.

Jesus säger: ¨

 

”Jag och Gud Fadern är ett, den som har sett mig har också sett Gud Fadern.”

 

Därför ska vi titta lite på hur Jesus är och hur du kan bli mer som Honom.

Gud älskar DIG och önskar att du vill älska Honom, men vad betyder riktig, ÄKTA kärlek? Hur visar man det - hur märker man det.

 

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son (Jesus), för att de som tror på Honom inte ska gå under (dö) utan ha evigt liv."

 

Så beskriver Bibeln det största exemplet på ÄKTA kärlek. Jesus som var Gud och utan fel offrade sitt mänskliga liv för att du och jag skulle få leva med Gud - fast vi ibland gör och tänker dumma saker som Gud inte vill veta av. Det är ÄKTA kärlek! Att inte tänka på vad som är bäst för sig själv, utan att hjälpa andra först - att offra sig för någon annan - att inte vara egoistisk eller självisk är att visa ÄKTA kärlek.

Detta kan vara svårt. Ofta offrar man sig för någon annan för att man egentligen själv önskar att få uppskattning tillbaka - och då är man ju självisk i alla fall. Nej, ÄKTA kärlek är att man offrar sig utan att vilja ha något tillbaka! Gud säger dessutom att vi ska visa kärlek till våra fiender och det är ju verkligen inte lätt, men så är Gud också Mästaren i kärlek för Gud ÄR kärlek! Just därför att det här med ÄKTA kärlek är svårt vill Gud hjälpa oss. Om vi först lever i kärlek till Gud så kommer Hans kärlek att på bästa sätt spridas vidare från människa till människa.

 

Jesus säger:

 

”Älska Herren, din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och ditt förstånd och älska sen din medmänniska såsom dig själv.”

 

Om alla människor gör detta får alla människor uppleva ÄKTA kärlek.

 

LEKTION 2 – Om Barmhärtighet

 

Vi har det egentligen rätt bra här i Sverige, de flesta av oss, men det finns faktiskt fattiga, svaga, sjuka, mobbade och andra som ändå har det svårt. Ibland skulle vi kanske stanna upp och tänka lite extra på vilka dessa människor är. Kanske finns de i din närhet, i skolan, i ditt lag, någon släkting?

Om du känner dig rätt stark och glad och har mycket kraft och ork, vill Gud att du delar med dig lite av detta till den som inte mår lika bra. Om du gör detta så menar Gud att du gör något för Honom. I Bibeln säger Gud…

 

”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig!”

 

Och det kan väl vara värt att göra något för Gud om du tänker på vad Gud har gjort för dig. Han har gett dig en möjlighet att få leva för all evighet, även när du dör en dag, på en plats där det inte finns något ont.

Genom att hjälpa de som är svaga, mår dåligt eller har det svårt, låter du dem få se en del av denna fantastiska plats redan idag. Du låter dem få se en del av Gud själv.

LEKTION 3 – Om avgudar

 

Den första och viktigaste regeln Gud har gett till oss är att vi inte ska ha några andra gudar än Gud. Ändå kan man nästan tycka att vissa människor blir som små gudar för andra - alltså idoler. Vissa beundrar andra människor så mycket att de vill se ut som dem, bli som dem. De läser allt de hittar om dem, samlar på bilder av dem, betalar dyra pengar för att se dem och en del kan nästan tänka sig att dö för dem.

När man tänker på folk som blir beundrade är det ofta artister, filmstjärnor eller idrottare. Folk som kanske är duktiga på det de gör, men ibland blir en del beundrade för att de gör konstiga saker. Till och med när de gör sådant som Gud ogillar - alltså onda saker. Det beror på att både de som beundras och de som beundrar bara är människor allihop, ingen är utan fel, alla gör bra och dåliga saker. Trots att vissa människor blir väldig beundrade av andra, som kanske till och med gör dem till små gudar, så mår många av de här idolerna ändå dåligt. De är inte alltid lyckligare för att de är idoler och en dag kommer de också att dö som alla andra.

Vi människor behöver folk att beundra, vi behöver andra som inspirerar oss - men det ska vara förebilder som får oss att bli som Gud vill. Dessa kan vi beundra och lära oss av, men vi får inte göra dem till små gudar - idoler - som vi tror har vägen till det perfekta livet. För Guds barn borde Jesus vara den vi vill beundra mest och följa. Jesus är "vägen, sanningen och livet" står det i Guds ord, Bibeln. Han var den enda människa som aldrig gjorde något fel och som till och med uppstod från döden och därför har räddat alla så att vi kan få ett liv i evighet med Gud. Eftersom Jesus ju ÄR Gud så är han också den ende Guden som är värd att följa!

 

Hur mycket av ditt liv lägger du på att följa dessa låtsasgudar - idolerna, och hur mycket tid lägger du på att känna Jesus, den riktiga Guden? Vågar du visa för andra människor att du beundrar Jesus?

LEKTION 4 – Om Ande, kropp och själ

GUD är som tre olika, men ändå en enda:

 

GUD - FADERN (Guds personlighet)

GUD - SONEN (Guds kropp)

GUD - ANDEN (Guds ande).

 

    Det kallas tre-enighet, tre delar som är eniga (överens). Du liknar Gud och har också tre delar: Din SJÄL (personlighet) - Din KROPP - Din ANDE.

 

    KROPPEN - har du fått för att kunna leva här på jorden, i den synliga världen (Den värld du kan uppleva med dina 5 sinnen; ögon, öron, smak, lukt och känsel) Din kropps viktigaste uppgift idag är att visa andra människor vem Gud är.

 

    ANDEN - har du fått för att kunna leva i den osynliga världen (där Gud och änglarna bor och som du kan uppleva, men inte med kroppens sinnen, utan andens). Din andes viktigaste uppgift är att lära känna Gud så du kan göra det Gud vill med dig.

 

    SJÄLEN – är en del av både kroppen och anden och gör att du är just DU och att du själv känner att du är DU. Hur själen blir beror på hur du sköter din kropp och din ande.

 

      Det viktigaste i ditt liv är att använda kropp och ande för att lära känna Gud för då kommer din själ att bli som Gud vill, alltså på bästa sätt.

 

·         Lär känna Jesus med din kropp (Läs Bibeln, gå i kyrkan och var med Guds barn)

·         Lär känna Guds helige ande i din ande (Be och lyssna till Gud i ditt samvete).

·         Låt din själ bli som din Gud Fader vill (genom det den får från din kropp och din ande)

 

Att sköta din kropp och din ande är viktigt, annars kan du inte visa andra vem Gud är.

 

    Hur mycket tid lägger du ner på att sköta din kropp och hur mycket tid lägger du ner på att sköta din ande? Det bör vara minst lika mycket och när du sköter din kropp, så tänk på att din kropp alltså inte är till för att få folk intresserade av dig i första hand, utan av Gud. När du sköter din kropp (och din hjärna som är en del av kroppen) bör du därför tänka på; hur du mår, vad du äter, vad du lyssnar på, vad du intresserad av, vad du vill lära dig, hur du ser ut och annat. Din ande sköter du bäst genom att utan hemligheter prata med Gud (Be) om ALLT så ofta som möjligt och lyssna till Guds svar i ditt samvete.  I Bibeln står det:

"Det som gör er fina ska inte vara något på utsidan, frisyrer, smycken och fina kläder, utan det som finns inne i människan.

Det smycket som aldrig förstörs, en lugn och vacker själ.

Det tycker Gud är värdefullt."

LIKNELSE MELLAN GUDS TREENIGHET OCH H2O

Fig. 1 H2O

fast

is

00 C

flytande

vatten

1-990 C

gas

ånga

1000 C

 

 

 

 Jesus sade:

”Den som dricker av det här vattnet (fig. 1) blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger (fig. 2) honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv."

Fig. 2 GUD

Fadern

Den som skapar

i himlen

Sonen

Den som räddar

på jorden

Anden

Den som hjälper

i oss

 

 

 

LEKTION 5 – Om evangelisation och mission

 

Du, jag och alla kristna är Guds barn, därför att vi känner Jesus som är Gud. Som jag förklarat tidigare är det viktigaste för oss är att hjälpa andra att lära känna Jesus så de också kan bli räddade. Jesus sa:

 

”Kom och följ mig Jag ska göra er till människofiskare”

 

Livet på jorden är som ett skepp som håller på att sjunka och Guds barn är som räddnings-båtar med livbojar som Gud skickar till alla som håller på att drunkna. Därför är det viktigt att DU visar var hjälpen finns, så att de som behöver hjälp ser Gud, genom dig. Du får inte vara rädd att våga visa att du är Guds barn och vi syskon måste hjälpa varandra om det känns svårt.

Det finns säkert kompisar som du känner eller är med som är på farlig väg och de behöver Din hjälp. Du kanske är den enda kristna som de känner och lyssnar på och då vill Gud att du ska hjälpa dem. Här är lite hjälp att känna igen vilka dessa människor kan vara…

  

 • De går till kyrkan bara om det inte finns något som är roligare.

 • De kan säga dåliga saker om kyrkan bara för att deras vänner gör det.

 • De vill verka ”coola” och gör ofta saker som du vet inte är vad Gud vill.

 • De talar mycket om sig själva och tycker att det är väldigt viktigt att se bra ut, har rätt märken på kläder m.m. för att vara någon. Helst ska man vara som de själva och göra som dem.

 • De kanske svär, ljuger och talar illa om andra bakom ryggen.

 • De tycker att det är viktigare att vara som kändisarna på TV än som Jesus.För en kristen är Jesus Gud och den enda som man vill ha som största förebild.

 • De är unga, men tror att de har mer livserfarenhet än äldre.

 • De har inga intressen annat än att festa och ofta kallar de shoppa ett intresse.

 

 • De umgås mera med ”vänner” på Internet än träffas ”på riktigt”.

 • De vill gärna ha så många vänner som möjligt på sociala medier, även om de knappt känner en del av dem. De är inte intresserade av dem egentligen utan vill bara ha många vänner för att andra ska tycka att de är populära.

 • De visar gärna bilder av sig själva där de ser ut som de tror att andra vill för att de ska bli populära. Gärna vill de se lite äldre ut än vad de egentligen är.

 • En del har bloggar eller hemsidor på Internet och kallar sig själva kristna, men det märks inte alls på deras sidor. En kristen borde ha saker på sin sida som visar att man är kristen. Som sagts tidigare; andra måste veta var hjälpen finns.

 • De har föräldrar som inte bryr sig var deras barn är, när de kommer eller går hemifrån.

 • De hänger ute på gatan sent på kvällen för att de inte har något annat att göra än att gå fram och tillbaks på gatan med andra som gör likadant. De går där och hoppas på att något ska hända istället för att skaffa sig något vettigt att göra. Om man istället verkligen lever och jobbar för Gud, händer det otroligt häftiga saker.

Ju yngre barn är och tänker så här desto farligare är den här vägen som leder bort från Gud, bort från livet och till döden.

 

LEKTION 6 – Om andligt krig (del 1)

 

Om du vill hjälpa en kompis som är på fel väg, så är det som att vara med i ett krig, ett andligt krig. Du är Guds barn och din kompis har hamnat på Djävulens mark. Djävulen är en ängel och han h ar en armé med onda änglar som alla är Guds motståndare. Djävulens mark kallas i Bibeln för ”världen”. För att kunna rädda din kompis behöver du vara som en soldat i Guds armé. Du måste därför tränas att lyssna på vad Gud säger och du behöver särskilda vapen för att kunna kämpa mot fienden. Dessa fiender kan vara mycket listiga. Du har Gud, men det hade också de första människorna. Du kommer säkert ihåg hur Djävulen lurade dem att inte lyssna på Gud och han har fortsatt att lura människan. Han försökte till och med lura Jesus, Gud själv! Ibland kan Guds fiender till och med få oss att tro att de kommer från Gud. Det har jag varit med om och det är inte kul när man märker att man blivit lurad.

 

Man behöver hjälp att lära sig att se Djävulens planer. Hur gör man det? Om du inte förstår det här så har du inte tillräckligt med vapen och ett dåligt skydd. Det handlar inte vapen som pistoler och bomber, det fungerar inte på Djävulens änglar eftersom de inte har någon kropp som vi. De är änglar och lever i den andliga världen och talar med din ande, precis som Gud och Hans goda änglar. De vapen du behöver är därför andliga! (Läs mer i Efesierbrevet i Nya Testamentet, kapitel 6, vers 10-20).

 

Jag vill här ge dig några råd om hur du bör göra för att hjälpa din kompis…

 

 • Be jämt, prata med Gud och läs Bibeln ofta, helst lite varje dag!

 • Prata med äldre Guds barn, som har varit med och förstår vad ett sådant här sorts krig betyder.

 • Gå aldrig med på att göra saker som går emot ditt samvete, sådant som du vet är fel och bryter mot Guds regler.

 • Lyssna alltid på Gud, Guds barn och dina föräldrar före andra människor och den du vill hjälpa, i den ordningen!

 • Tänk på att sådant som verkar bra, kan vara helt galet. Är du osäker så be och sök hjälp hos med Guds barn.

 • Lita på Gud. Eftersom du är Guds barn kan du inte drabbas av ondska som du inte kan klara av. Gud tillåter det inte! Men, tänk på att Djävulen är lurig och Gud kan tillåta de här fienderna att bråka med dig bara för att se vem du lyssnar på och älskar mest.

 • Försök att vara mest i ditt hem, i ett av Guds barns hem eller i kyrkan, med den du ska hjälpa. Det är bättre att du räddar en person till säker mark än att du stannar kvar på fiendens mark och krigar. Då är det lättare att bli skadad om du förstår vad jag menar!

Folk som tycker att det är trist att vara kristen, att man bara går till kyrkan och sitter där och har tråkigt har inte fattat hur spännande och hur mycket ”action” det kan vara att leva som barn till Gud, om man bara tar sin tro på allvar och försöker ta reda på vad Gud vill göra med var och ens liv. Och det bästa är att om man bara håller sig till Gud så går det inte att förlora mot några fiender! Nästa lektion ska du få exempel på hur Djävulen och hans onda änglar kan försöka lura Guds barn.

 

LEKTION 7 – Om andligt krig (del 2)

 

Du hamnar alltså i ett slags krig om du vill hjälpa någon som inte tror på Gud att bli ett Guds barn. I det här kriget kan du försvara och skydda dig mot din Guds fiende med hjälp av speciella vapen som Bön, Bibelläsning, Kristna bröder och systrars hjälp och annat. Men trots detta har Djävulen (eller Satan, som är chefen bland Guds fiender) ett listigt knep för att få Guds barn att gå fel väg — vägen som går bort från Gud och livet. Detta knep är att luras!

Så här kan Guds fiende försöka lura dig...

 

 • De försöker få dig att känna att Guds barn, kyrkan och allt som de säger är tråkigt och att de försöker stoppa dig att göra sådant som är kul, att Gud och Guds barn bara vill bestämma över dig.

 • De försöker få dig att tro att Gud inte finns, att Jesus inte har funnits på riktigt eller inte är Gud

 • De försöker locka med saker som verkar kul som nöjen, pengar, berömmelse, men som slutar med att du tappar din gemenskap med Gud och leder till din död för alltid.

 • De försöker få dig att tro att du gör Guds vilja när du ibland inte gör det.  

-           

Guds fiende visar inte hela sanningen på en gång, för då skulle inte Guds barn inte lyssna. Nej, han tar ett litet steg i taget så att du själv inte märker att du är på fel väg och blir lurad.

 

   T ex: Om du är rädd för spindlar och vill bli hjälpt att bli av med rädslan, så kan inte den som ska hjälpa dig börja med att slänga en jättestor spindel på dig. Nej, man måste ta ett litet steg i taget så att du vänjer dig. Först kanske du får titta på bilder av spindlar i olika storlekar; först liten, sen en större och en ännu större. Sen kanske du får göra samma sak med en riktig spindel i en glasburk, sen samma sak utan burken. Sen kanske du får nudda spindeln lite snabbt; först en liten, sedan en större. Sen kanske du får hålla i den och ännu senare får den krypa på din arm; först en sedan flera. Sen så är du inte rädd längre, du har vant dig.

Samma sak gör Guds fiende för att lura dig till Djävulens rike (som i Bibeln kallas Världen), bort från Guds. Han försöker få dig att tro att Guds vilja är fel och att allt som Gud tycker är fel istället är rätt och normalt. Barn och ungdomar är extra lätta att lura och därför vill Djävulen gärna komma åt dem. Det är viktigt för honom, eftersom det man lär sig när man är ung blir ofta det som man bygger resten av sitt liv på och sen sprider vidare till andra. Eftersom du är Guds barn vet Djävulen att du inte så lätt lyssnar på honom och hans änglar, så därför måste de jobba extra hårt för att lura dig.

 

Om du tittar hur det ser ut i barn- och ungdomars värld; I skolan, bland kompisar, på Internet, på TV, i böcker och i tidningar och bland alla artister med mera. Tycker du som Guds barn att det mesta verkar vara sådant som stämmer med vad Gud vill och tycker är rätt och bra, eller ser det mer ut som något från Djävulens rike. Fundera på detta tillsammans med Gud, och dina kristna syskon.

 

VIKTIGT  ATT TÄNKA PÅ I DEN  ANDLIGA KAMPEN!

 

Här kommer några saker att tänka på när du försöker hjälpa någon, t.ex. en kompis.

 • Du gör det här för Guds och din kompis skull, inte din egen.

 • När din kompis kommer så ska du lyssna till vad Gud och kompisen vill att du ska göra.

 • Säg åt din kompis att komma till dig när denne vill prata eller ha hjälp. Visa att du ställer upp.

 • Lita på att Gud tar hand om din kompis när du inte är i närheten. Få inte panik om det händer saker som kan vara farligt för denne. Om det är något allvarligt vill Gud att du hjälper kompisen när du är lugn och efter du har bett!

 • Ge din kompis saker som kan hjälpa denne till Gud.

 • Ge din kompis information och uppmuntra kompisen att komma till saker i kyrkan, men tjata inte!

 • Be, be och åter be för din kompis.

 • Var en bra förebild. Tänk på att kompisen ska kunna se Gud genom dig.

Var stark, lyssna på Gud och visa din kompis Guds kärlek. Ofta kan det betyda att kompisen inte får som den vill, utan istället måste respektera att du väljer något annat, det Gud vill. När du gör det du tror är rätt, kommer din kompis att se att du är stark och när denne försöker förstå varför du är så stark kommer kompisen att upptäcka att det beror på din tro på Gud. Då kommer din kompis att se att du är ett Guds barn och kanske vilja ha det du har. Det kan ta tid och det kommer att bli mycket problem på vägen och ändå är det inte säkert att det lyckas, för man kan inte tvinga någon att välja Gud. En människa måste själva välja Gud av kärlek till Honom. Men det är inte ditt problem, du gör det du kan för din kompis skull. Du visar vägen till Gud och det är kärlek.

 

 

KLICKA FÖR ATT LADDA HEM CHECKLISTA FÖR ANDLIGT KRIG

 

Gud välsigne dig!

 

RÄTT  VÄG ATT GÅ I DEN  ANDLIGA KAMPEN

 

 KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT DEN SKA BLI STÖRRE!