LIVSTANKAR

PROFETISKT EVANGELIUM OM JESUS KRISTUS - MESSIAS

Baserat på ett urval av profetiska texter från Gamla Testamentet

1. PROLOG

 

1.      Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.

2.      Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

3.      Av Abraham skall det bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade.

4.      Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade.

5.      Din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.

6.      Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade.

7.      Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte! Så säger Herren Sebaot: Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hednafolk och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot.

8.      Herren, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig Honom skall ni lyssna till….och jag skall lägga mina ord i hans mun och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar, skall jag själv utkräva det av honom.

9.      Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga

10.  Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden.

11.  Jag har slutit förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David: Din ätt skall jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.

12.  När din tid är ute, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt! Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Ditt hus och kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid!

13.  Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren. Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren! Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

14.  Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: Herren, vår rättfärdighet.

15.  Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt. Över honom skall Herrens Ande vila. Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han skall ha sin glädje i Herrens fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga.

16.  Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga Herrens tempel. Ja, det är han som skall bygga Herrens tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron, och frid skall råda mellan båda.

17.  Se, jag skall låta min tjänare komma, Telningen.

18.  Han skall ropa till mig: - Du är min Fader, min Gud och min frälsningsklippa! Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt, mitt förbund med honom skall stå fast. Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar.

19.  Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel…

 

2. FÖRBEREDELSEN

 

1.      Hur länge skall du irra hit och dit, du trolösa dotter? Herren vill skapa något nytt på jorden. En kvinna skall omsluta en mäktig man.

2.      Lyssna nu, ni av Davids hus: Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud? Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel.

3.      Det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileén. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

4.      Du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han skall träda fram och vara en herde i herrens kraft, i Herrens, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall vara stor intill jordens ändar.

 

3. FÖDELSEN

 

1.      Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.

2.      En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter.

3.      Du är den skönaste bland människors barn, nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt.

4.      Gud, din tron står i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

 

4. KALLELSEN

 

1.      Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.

2.      En röst ropar i öknen: Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.

3.      Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken.

4.      Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla…

5.      Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli mycket hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört.

6.      Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.

7.      Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld, jag gladdes över människorna.

8.      Och nu säger Herren han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom – ty jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min starkhet – han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.

9.      Han för sin hjord i bet, som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

10.  Slaktoffer och matoffer vill du inte ha – du har öppnat mina öron – brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag: Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är mitt hjärta. Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar, du Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, om din trofasthet och frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och sanning för den stora församlingen.

11.  Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

12.  Han skall vara en helgedom. Men för Israels hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och fälla

13.  Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.

 

5. LIDANDET

 

1.      Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig.                          

Som glupska och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skiljts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva, min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.

2.      Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst.

3.      Men jag är en mask, inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: Anförtro dig åt Herren. Han skall befria och frälsa honom, han har ju honom kär!

4.      Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

5.      Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren frälser honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall krossas.

6.      Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du skall begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du skall inte orena det land som Herren, din Gud, ger dig till arvedel.

 

7.       Sammanfattning

·         Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Likt ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utsått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (och gemenskap) förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

 

·         Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sade: Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sade till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som blivit ormbiten och ser på den skall leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

 

6. UPPSTÅNDELSEN

 

1.      De döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå.

2.      Från dödsrikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem….

3.      Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.

4.      Jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.

5.      Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?

 

7. PINGSTEN

 

1.      Du steg upp i höjden, du tog fångar, du fick gåvor bland människorna, ja, till och med upproriska människor, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där.

2.      Och nu har Herren Gud sänt mig och sin Ande.

 

8. HIMMELEN

 

1.      Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotpall under mina fötter.

2.      Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig.

3.      Herren sade: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melki-Sedek Herren är på din högra sida, han krossar kungar på sin vredes dag:

 

9. FRÄLSNINGEN

 

1.      Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar.

 

10. EPILOG

 

1.      I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar och han närmade sig den Gamle av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.

2.      De som strider mot Herren blir krossade, mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn.

3.      Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag skall lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid

4.      Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger, du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evig tid.

 

                                                                  Bibelhänvisningar

 

1:1 1 Mos 3:15 1:2 1 Mos 12:3  1:3  1 Mos 18:18 1:4 1 Mos 26:4  1:5 1 Mos 17:9 1:6 1 Mos 28:14 1:7  Hag 2:6-9

 1:8  5 Mos 18:15,18-19 1:9 1 Mos 49:10  1:10 Sak 10:4  1:11 Ps 89:4-5 1:12 2 Sam 7:14,16, 1 Krön 17:11-14 1:13 Jer 31:31-34 1:14  Jer 23:5-6 1:15 Jes 11:1-4 1:16 Sak 6:12-13 1:17 Sak 3:8 1:18 Ps 89:27-30 1:19 4 Mos 24:17

 

2:1 Jer 31:22 2:2 Jes 7:13-14 2:3 Jes 9:1-2 2:4 Mika 5:2

 

3:1 Jes 9:6-7 3:2 Ps 8:6-7 3:3 Ps 45:3 3:4 Ps 45:7-8

 

4:1 Mal 3:1 4:2 Jes 40:3 4:3 Jes 42:1 4:4 Jes 35:4-6 4:5 Jes 52:13-15 4:6 Jes 42:6-7 4:7 Ord 8:22-31 4:8 Jes 49:5-7 4:9 Jes 40:11 4:10 Ps 40:7-11 4:11 Jes 28:16 4:12 Jes 8:14 4:13 Ps 118:22

5:1 Sak 9:9 5:2 Jes 59:20 5:3 Ps 2:6 5:4 Ps 118:27 5:5 Ps 2:2 5:6 Ps 69:5 5:7 Ps 69:8-9 5:8 Ps 41:10 5:9 Sak 11:12-13 5:10 Jes 50:6-8 5:11 Sak 13.7 5:12 Ps 22:12-19 5:13 Ps 69:21-22 5:14 Ps 22:7-9 5:15 Ps 22:1 5:16 Ps 34:20-215:17 21 Mos 22:23 5:18a  Jes 53ff  5:18b 4 Mos 21:6-9

 

6:1 Jes 26:19  6:2 Hos 13:14 6:3 Ps 16:10  6:4 Job 19:25 6:5 Ord 30:4

 

7:1 Ps 68:19 7:2 Jes 48:16

 

8:1 Ps 110:1 8:2 Ps 80:18 8:3 Ps 110:4

 

9:1 Joel 2:32

 

10:1 Dan 7:13-14 10:2 1 Sam 2:10 10:3 Ps 132:12 10:4 2 Sam 22:50-51